แนะนำหนังสือ "ข้าว-มัน-กุ้ง"

  Contact

แนะนำหนังสือ "ข้าว-มัน-กุ้ง"

        บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) จัดการอภิปรายวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับสังคมไทยทุกปี   และจัดทำเป็นหนังสือประเภทที่ไม่ "วิชาการจ๋า"    ใคร ๆ ก็อ่านได้   เป็นวิธีนำความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นสูง - สมัยใหม่   เชื่อมเข้ากับสภาพความเป็นจริงของสังคมที่น่าชื่นชมยิ่ง

                                   

                                    หนังสือ ข้าว-มัน-กุ้ง

         หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายทั่วไป  ราคา 250 บาท

 วิจารณ์  พานิช
 20 ต.ค.48

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 5640, Created: , Updated, 2012-06-21 17:39:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)