แนะนำหนังสือ "ข้าว-มัน-กุ้ง"

แนะนำหนังสือ "ข้าว-มัน-กุ้ง"

        บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) จัดการอภิปรายวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับสังคมไทยทุกปี   และจัดทำเป็นหนังสือประเภทที่ไม่ "วิชาการจ๋า"    ใคร ๆ ก็อ่านได้   เป็นวิธีนำความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นสูง - สมัยใหม่   เชื่อมเข้ากับสภาพความเป็นจริงของสังคมที่น่าชื่นชมยิ่ง

                                   

                                    หนังสือ ข้าว-มัน-กุ้ง

         หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายทั่วไป  ราคา 250 บาท

 วิจารณ์  พานิช
 20 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)