น้ำใจของคุณหมอไม่จางหาย

น้ำพริก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 เหตุการณ์ที่พบ                

                            รับแจ้งจากตึกผู้ป่วยหญิง ว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต แพทย์ต้องการแฟ้มแบบฟอร์ม

            ใบรับรองการเสียชีวิต  จากนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำแฟ้มดังกล่าวไปให้แพทย์ที่ตึก  พบคุณหมอจืดนั่งรออยู่

            คุณหมอบอกกับข้าพเจ้าว่า “ผมยังไม่ได้เจอญาติเค้าเลย ถ้าเจอญาติ ให้เค้ามาหาผมหน่อยนะครับ  ผมต้อง

            การคุยกับญาติ”  

                            ขณะนั้นเองญาติผู้เสียชีวิตเดินมาพอดี พยาบาลแจ้งคุณหมอว่าญาติมาพอดี คุณหมอจึง

            ลุกขึ้นไปหา และพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต  โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต โรคแทรกที่ตรวจพบ

            การรักษาและช่วยเหลือในขณะวิกฤต  และการเขียนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตให้ญาติทราบ พร้อมทั้งเปิด

            โอกาสให้ญาติได้สอบถามในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย

 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม

1)      ความใส่ใจในความรู้สึกของการสูญเสียของญาติ และใส่ใจในภาพพจน์ของ รพ.พิมาย

2)      การตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอแก่ญาติ 

3)      การรับรู้ว่าศัพท์บางคำของแพทย์ที่สื่อสารออกไป บางครั้งญาติ หรือชาวบ้านอาจไม่เข้าใจ จึงพยายามใช้คำที่ฟังแล้ว

         เข้าใจง่าย เพื่อความชัดเจน และถูกต้องของข้อมูล

4)      ท่าทางที่สุภาพ เป็นกันเอง ให้เวลากับญาติ เปิดโอกาสให้ซักถามได้ โดยไม่เร่งรีบ

  สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของข้าพเจ้า                                                                                

                                    รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณหมอทำ (และทราบว่าทำเป็นประจำ เกือบทุก Case)  รู้สึก

            ปลื้มปิติ ภูมิใจที่ รพ.ของเรา มีแต่คุณหมอที่น่ารัก  และข้าพเจ้าจะนำวิธีการสื่อสารที่ดี ไปใช้ในการทำงาน ในชีวิต

            ประจำวัน  โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้รับบริการ  คุณหมอได้กระตุ้นให้ข้าพเจ้าได้เห็นว่า การสื่อสารที่ดี

            เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดี  โดยเฉพาะ กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

                                                                               ขอบคุณนะคะ  ^^  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในใจฉันความเห็น (0)