ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

.ในกรณีทำการตรวจปัสสาวะแล้วปรากฏว่าปัสสาวะไม่ออกเกิน ๑๕ นาที ควรให้ผู้รับการตรวจใช้น้ำรดหัวแม่เท้า  และหากเกิน ๓๐ นาที ควรให้อาบน้ำ

๒.ในกรณีผลการตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นมีผลเป็นบวก และไม่ยอมรับสารภาพ  ควรให้เวลาติดสินใจ ๑๕ นาที และแจ้งผู้ปกครองหรือญาติ หรือผู้ใหญ่บ้าน มารับทราบเป็นพยาน หากยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับ ควรจะต้องดำเนินการส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่งปัสสาวะเพื่อพิสูจน์ต่อไปทุกราย

๓.เจ้าหน้าที่ต้องไม่พูดคุยประเด็นที่พาดพิงผู้รับการตรวจปัสสาวะให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น(ฝ่ายผู้รับการตรวจ)

๔.ในเบื้องต้น ผลการตรวจปัสสาวะในห้วงเวลาที่ต่างกัน ๖  ชั่วโมง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้

๕.กรณีเก็บปัสสาวะเพิ่มเติมเพื่อส่งดำเนินคดี ควรใช้ขวดใหม่จัดเก็บ ส่วนขวดเก่าให้ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

 

จัดทำโดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุด ฉก ศพส จ อตความเห็น (0)