nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ในหลวงกับคณะองคมนตรี [ 4 ]


จากบันทึก [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ] ที่ได้บันทึกเล่าบทที่ 1 ของหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี"  ที่ผมอ่านแล้วนำมาบันทึกแบ่งปันเพื่อน ๆ และในบันทึกนี้ จะเป็นการปิดท้ายบทที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้ครับ ซึ่งท้ายบทที่ 1 ของหนังสือ ได้กล่าวไว้ว่า

"...  มีข้อที่นาสังเกตคือ แม้ว่าคณะองคมนตรีปัจจุบันจะมีรากเหง้ามาจากคณะที่ปรึกษาในพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า "ปรีวีเคาน์ซิล" (THE PRIVY COUNCIL) ซึ่งทรงรับแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษอีกทอดหนึ่ง แต่เมื่อถึงรัชกาลปัจจุบัน โครงสร้างและหน้าที่ของคณะองคมนตรีประเทศไทย เปลี่ยนไปจากโครงสร้างและหน้าที่ของคณะองคมนตรีไทยแต่ดั้งเดิมและของประเทศอังกฤษโดยสิ้นเชิง  คณะองคมนตรีของไทยในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงเลือก และทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองทุกคน  มีหน้าที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญ ส่วนประเทศอังกฤษ (ENGLAND) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร (THE UNITED KINGDOM) หรือ UK) นั้น พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งองคมนตรีโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในวงราชการ วงการศาสนา หรือวงการการเมือง เช่น ผู้พิพากษาระดับสูง  สมเด็จพระสังฆราช รัฐมนตรี เป็นต้น ทั้งที่อยู่ในตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งแล้ว โดยไม่จำกัดจำนวน  ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรมีองคมนตรีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ  500 คน โดยดำรงตำแหน่งชั่วชีวิต และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ลงนามในประกาศพระบรมราชโองการการขึ้นเสวยราชสมบัติของพระประมุขของประเทศพระองค์ใหม่ การอภิเษกสมรสของพระประมุขของประเทศ การเปิดและปิดสมัยประชุมรัฐสภา การยุบสภา เป็นต้น ทั้งนี้ คณะองคมนตรีของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันมีบทบาทไม่มากนัก ..."

และกลับมาบ้านเรา แม้ว่าองคมนตรีจะมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  จนถึงรัชกาลปัจจุบัน จะมีองคมนตรีบางท่านที่มีโอกาสได้ปฏิบัติงานถวายพระเจ้าแผ่านดินเป็นระยะเวลานานถึง 4 แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ดังนี้

     1.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

     2.  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าะานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร

     3.  พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์

     4.  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

     5.  พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)

และนี่เป็นข้อมูลปิดท้ายบทที่ 1 ความเป็นมาของคณะองคมนตรี โดยบันทึกถัดจากนี้ไป จะขอนำเรื่องราว บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาแบ่งปันกันอ่านต่อไปนะครับ

หมายเลขบันทึก: 560156เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2014 13:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2014 13:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เยี่ยมมากกับข้อคิดดี ๆ

.... ได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ ....ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท