nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ในหลวงกับคณะองคมนตรี [ 3 ]


เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร ภาระหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้หมดไปโดยปริยาย แต่องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นมา คงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

ความเดิมตอนที่ [2] เล่ามานจนถึงตอนที่ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วมีการยกเลิก พ.ร.บ.องคมนตรี พ.ศ. 2470 ทำให้องคมนตรีและสภากรรมการองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ไป... ต่อไปจะนำเสนอตอนจบในบทที่ 1 ครับ

"... เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นยัไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ และต้องเสด็จฯไปทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น 

        พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร  ทรงเป็นประธาน

        พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ร่วมเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

           มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2489  "...โดยมีข้อตกลงว่า ในการลงนามในเอกสารราชการนั้น ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งสองคนเป็นผู้ลงนาม ..."

ต่อมา พ.ศ. 2490 มีประกาศแต่งตั้ง อภิรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 

        มาตรา 9  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำหรับถวายคำปรึกษาในราชการแทนดิน

        มาตรา 10  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จะได้แต่งตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ถ้าพระมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถจะทรงตั้งได้ ก็ให้คณะอภิรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทันที"

        มาตรา 13  อภิรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งประจำมีห้านาย เป็นผู้บริหารราชการในพระองค์ และถวายคำปรึกษาแด่ประมหากษัตริย์

จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อภิรัฐมนตรี จึงเป็นทั้งที่ปรีกษาของพระมหากษัตริย์ และเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเวลาเดียวกัน

ต่อมา 23 มีนาคม 2492  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 แทนรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490  มีการบัญญัติมาตรา 13  เกี่ยวกับองคมนตรี ไว้ดังนี้  

        "พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอีกไม่มากกว่าแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี  คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ "  นับเป็นรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกที่บัญญัติถึงคณะองคมนตรี และหน้าที่ขององคมนตรี อันเป็นการวางพื้นฐานบทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร ภาระหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้หมดไปโดยปริยาย แต่องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นมา คงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

..."

สำหรับบทที่ 1 จบสาระโดยเพียงนี้ แต่ก่อนจะจบบทโดยสมบูรณ์ จะนำรายละเอียดอีกเล็กน้อยมาเล่าให้อ่านในตอนต่อไปครับ

 

 

หมายเลขบันทึก: 560148เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2014 11:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2014 11:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท