nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ในหลวงกับคณะองคมนตรี [ 2 ]


องคมนตรี “ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์”

จากความตอนที่แล้ว ทำให้ทราบว่า องคมนตรี มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕... [ 1 ] ตอนนี้จะนำเสนอบทที่ 1 ต่อไปครับ

"...  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยึดแบบอย่างการแต่งตั้งองคมนตรีตามแบบเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย คือ ทรงเลือกผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องยศชั้นพานทองเป็นองคมนตรีด้วย และมีการจัดสรรสัดส่วนระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ คือ อภิรัฐมนตรี เสนาบดี ราชเลขาธิการ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าพระยา พระยา และราชครู รวมกัน 

      ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งองคมนตรีในการพระราชพิธีศรีสัจปานกาลในเดือนเมษายน และเปลี่ยนมาตั้งในการพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2472 เป็นต้นมา  โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีจะต้องเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และรับพระราชทานสัญญาบัตรองคมนตรีก่อน จึงจะถือว่าเป็นองคมนตรีโดยสมบูรณ์

     รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.องคมนตรี พ.ศ. 2470 แทน พ.ร.บ.ปรีวีเคาน์ซิลคือที่ปฤกษาในพระองค์ จุลศักราช 1236   และทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้ง สภากรรมการองค์มนตรี ขึ้น  ทรงคัดเลือกองคมนตรีที่่ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวน 40 คน เป็นกรรมการองคมนตรีเพื่อทำหน้าที่ "ประชุมที่ปรึกษาหารือข้อราชการตามแต่จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานลงมาให้ปรึกษา" โดยรัชกาลที่ 7 มีพระราชดำริให้สภากรรมการองคมนตรีเป็นที่ประชุมตัวอย่างสำหรับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเสรี

     เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการประกาศยกเลิก พ.ร.บ.องคมนตรี พ.ศ. 2470 เมื่อ  14 ก.ค. 2475 เป็นผลให้องคมนตรีทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ไป ..."

สำหรับที่นำเสนอมานี้ ยังไม่จบบทที่ 1 ความเป็นมาขององคมนตรีนะครับ แต่ขอแบ่งตอนช่วงนี้ไว้ก่อน คราวหน้าจะนำเสนอตอนจบของบทที่ 1 ครับ ซึ่งจะเข้าสู่ยุคสมัยรัชกาลปัจจุบันแล้วครับ

หมายเลขบันทึก: 559581เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2014 22:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2014 11:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านข้อมูล

-ขอบคุณนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท