ในหลวงกับคณะองคมนตรี [ 1 ]

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องคมนตรี “ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์”

     เริ่มต้นการอ่านของปี กับหนังสือเล่มแรก ผมเลือกหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี" ซึ่งเป็นเล่มที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554  มาอ่านเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเอง และคิดว่าน่าจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งที่ได้อ่านและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับกันบ้าง จึงขอใช้พื้นที่ G2K เพื่อนำเสนอบันทึกความรู้จากหนังสือเล่มนี้เป็นตอน ๆ จนกว่าจะอ่านจบซึ่งคิดว่า ผมคงจะอ่านจบพร้อมกับใครหลาย ๆ คนในนี้นะครับ

     สำหรับบันทึก [ 1 ] นี้จะเป็นเรื่องของบทที่ 1 ความเป็นมาขององคมนตรี  ผมบันทึกแบบตัดตอนข้อความจากหนังสือมาบันทึกไว้ครับ ติดตามกันได้ครับ

" ...

 

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองคมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรก ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิลคือที่ปฤกษาในพระองค์ จุลศักราช 1236 (พ.ศ. 2417)

 

 

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“...ราชการผลประโยชน์บ้านเมืองสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น แลการที่ยังรกร้าง

มาแต่เดิมมากนั้น ถ้าจะทรงจัดการแต่พระองค์เดียว ก็จะไม่ใคร่สำเร็จ

ไปได้ ถ้ามีผู้ที่ช่วยกันคิดหลายปัญญาแล้ว การซึ่งรกร้างมาแต่เดิม

ก็จะได้ปลดเปลื้องไปได้ทีละน้อย ๆ ความดีความเจริญก็คงจะบังเกิด

แก่บ้านเมือง จึ่งได้ทรงจัดสันข้าทูละอองธุลีพระบาท ซึ่งมีสติปัญญา

โปรดเกล้าฯ ตั้งไว้เปนที่ปฤกษาแห่งสมเดจพระเจ้าอยู่หัว...”

 

      องคมนตรี  “ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์”  เดิมใช้คำว่า “ปรีวีเคาน์ซิล”  “ปรีวีเคาน์ซิลลอร์”  “ปรีวีเคาน์ซิลเลอร์” หรือ “ที่ปฤกษาในพระองค์”

 

      รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงตั้งประเพณีไว้อย่างหนึ่ง คือ ในเดือนมีนาคม ให้ กระทรวงมุรธาธรทำบัญชีผู้ที่ได้รับพระราชทานพานทองเครื่องยศ ในคราวพระราชพิธีฉัตรมงคลเดือนพฤศจิกายนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงเลือกเป็นองคมนตรี แล้วจะทรงตั้งเป็นองคมนตรีในวันที่ 4 เมษายน เนื่องในพระราชพิธีศรีสัจปานกาล (พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา)

..."

      สำหรับบทที่ 1 ยังไม่จบนะครับ ติดตามต่อได้ในบันทึกต่อไปครับ แต่ก่อนจะจบ ขออธิบายความ กระทรวงมุรธาธร ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารที่ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตดังนี้นะครับ

ที่มาของข้อมูลกระทรวงมุรธาธร : www.106familynews.com/magazine_file/PDF_30/P.52-55.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนหัดอ่านความเห็น (2)

-สวัสดีครับ..

-เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ..

-เพิ่งทราบเกี่ยวกับประวัิติดี ๆ นี้ครับ..

เพิ่งทราบที่มาแต่เดิมขององคมนตรี...ค่ะ