สมาทานข้อวัตรเพื่อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (ภาษาไทย, อังกฤษ, จีนกลาง และฝรั่งเศส)


 

ดาวน์โหลด Link ภาษาไทย

เมตตาจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ให้สมาทานข้อวัตรเพื่อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๑. ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นคนใจดี ใจสบายทุกวันจนกว่าจะหมดลมหายใจ

๒. ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นผู้ที่มีความสุขในการทำงาน

๓. ข้าพเจ้าจะมีความรับผิดชอบในการทำงาน

๔. ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อผู้อื่นมาก ๆ 

๕. ข้าพเจ้าจะวางแผนในการใช้เงินอย่างละเอียดรอบคอบ

๖. ข้าพเจ้าจะไม่เล่นหวยเถื่อน ไม่เล่นไพ่ การพนัน พนันบอล พนันมวย พนันกีฬา ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ เสพยาม้า ยาอี ยาไอซ์ ไม่เป็นคนเจ้าชู้

๗. ข้าพเจ้าจะเป็นคนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ตลอดผู้มีพระคุณทั้งหลาย

๘. ข้าพเจ้าจะไม่โต้เถียงพ่อแม่ หัวหน้า และเจ้านาย ตลอดถึงไม่ด่าลูกน้อง

๙. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับฟังลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ 

๑๐. ข้าพเจ้าจะไม่ดูถูกคนอื่น ข่มเหงคนอื่น ทั้งภรรยาและลูก ๆ 

๑๑. ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะแก้ไขกาย วาจา ใจ  ให้ตั้งมั่นในความดี

๑๒. ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาศีล ๕ ทุก ๆ วันตลอดชีวิต

๑๓. ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาศีล ๘ ในวันพระ ไม่ว่าอยู่วัดหรืออยู่ที่บ้าน วันพระต้องรักษาศีล ๘ ยกเว้นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเท่านั้น

๑๔. ข้าพเจ้าจะพยายามไม่โกรธคนอื่น จะพยายามแก้ไขตัวเอง

๑๕. ข้าพเจ้าจะพยายามไม่โทษคนอื่น จะพยายามแก้ไขที่ตัวเอง 

๑๖. ข้าพเจ้าจะพยายามไม่ปากติดระเบิด ด่าลูก ด่าหลาน ด่าลูกน้อง เถียงภรรยา เถียงสามีเก่งยิ่งกว่าสวดมนต์เหมือนที่ผ่านมา

๑๗. ข้าพเจ้าจะพยายามไม่นินทาคนอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๘. ข้าพเจ้าจะพยายามไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเป็นข้อวัตรปฏิบัติประจำตัว

๑๙. ข้าพเจ้าจะพยายามหายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย หายใจมีความสุข

๒๐. ข้าพเจ้าจะพยายามนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ ๕ นาที ต้องทำทุก ๆ วัน

๒๑. ข้าพเจ้าจะพยายามมีความสุขในการยืน เดิน นั่ง นอน ทุก ๆ อิริยาบถ เพื่อฝึกใจ

๒๒. ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นคนไม่คิดมาก ไม่คิดถึงอดีต ไม่คิดถึงอนาคต จะพยายามทำอะไรให้ดีที่สุดในปัจจุบัน

๒๓. ข้าพเจ้าจะพยายามมีความอดทนมาก ๆ เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ให้มีบารมีแก่กล้า

๒๔. ข้าพเจ้าจะพยายามฝึกปล่อยวางเรื่องความชอบ ความไม่ชอบ  เรื่องลูกเรื่องหลาน เรื่องความรวยความจน เรื่องเจ็บไข้ไม่สบาย ต้องฝึกปล่อยฝึกวาง เพื่อที่จะได้ฝึกใจให้สบาย ฝึกใจไม่ให้มีทุกข์

๒๕. ข้าพเจ้าจะพยายามมุ่งเน้นจิตใจเพื่อมรรคผลและพระนิพพาน เพราะทุกวันนี้ข้าพเจ้าเพียงอยู่รอวันตายเท่านั้น ก่อนที่ข้าพเจ้าจะตาย สิ่งที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับคือพระนิพพาน ถ้าข้าพเจ้าวิ่งตามอารมณ์ ตามความคิด ตามความอยาก ความไม่อยาก ข้าพเจ้าคงจะตกนรกไปอย่างไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้น ข้าพเจ้าจะพยายามมาแก้ไขที่ใจ ที่กาย ที่วาจาของตนเอง เพื่อเข้าถึงพระนิพพานให้ได้

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลด Link ภาษาอังกฤษ

The Teaching on Daily Discipline given by the Compassionate, Venerable Than Ajahn Gunhah Sukkamo

 

 

1.I will try to be a person who has a kind and comfortable mind until I have no breath.

2.I will try to be a person who is happy at work.

3.I will try to be responsible at work.

4.I will try to be a person who is very kind to others.

5.I will try to make financial plans and be very careful at spending money.

6.I will try not to gamble;play the lottery,bet on card games,soccer,boxing and ball games.I will try not to drink alcohol of any kind,or take drugs or commit adultery.

7.I will try to be a person who is grateful to their father and mother and all virtuous beings.

8.I will try not to argue with my father,mother,bosses and not to quarrel or speak harshly with staff.

9.I will try to listen to staff,friends,colleagues and other people.

10.I will try not to look down on others,not to bully others or abuse my spouse or children.

11.I will try to be a person who has mindfulness and self awareness and strive to improve my actions of body,speech and mind towards goodness.

12.I will try to keep the five precepts daily for the rest of my life.

13.I will try to keep eight precepts on Buddhist Holy Days,whether in the temple or at home.On the Buddhist Holy Days I should keep eight precepts unless I am sick and not feeling well.

14.I will try not to get angry with others,but will try to change myself instead.

15.I will try not to blame others,but will try to change myself instead.

16.I will try not to speak agressively;not speaking harshly to my children,grandchildren,and staff.When speaking to my husband and or wife.I will not speak louder than I do when chanting.

17.I will try not to gossip about others anymore.

18.I will try to pay respect to the Buddha,Dhamma,Sangha and chant everyday a part of my routine.

19.I will try to breath in comfortably and breath out comfortably;breathing happily.

20.I will try to do sitting meditation at least five minutes every day.

21.I will try to be happy in all postures;when standing,sitting,walking and lying down.During every bodily motion.I will try to train my mind.

22.I will try not to think too much;not thinking about the past,or the future,but to stay in the present moment.

23.I will try to be very patient and to train the body to strengthen spritual virtues(Parami).

24.I will try to practise letting go of likes and dislikes,attachment to children,relatives,wealth,poverty,sickness and discomfort.I should practise letting go of all attachments in order to train my mind to be comfortable and to avoid suffering.

25.I will try to aim the mind towards the Path,Fruition and Nibbana because every day I am only waiting to die.Before I die I should try to experience Nibbana.If I follow my thoughts,emotions,like and dislikes,I will fall into the hell realms forever and ever.I will change my actions of body,speech and mind and set my target on Nibbana. 

ภาษาจีนกลาง

PDF File

 

ดาวน์โหลด Link ภาษาฝรั่งเศส

Je m'engage à mettre quotidiennement en pratique ce qui suit, en suivant les conseils du Vénérable Luang Phor Gunhah Sukakamo :

 

1. Chaque jour, je ferai des efforts pour être une personne avec un bon coeur, un coeur libre de tout tracas, jusqu'à mon dernier ouffle.

 

2. Je ferai des efforts pour être heureux en travaillant.

 

3. Je serai responsable de mon travail.

 

4. Je ferai des efforts pour être toujours bienveillant envers autrui.

 

5. Je planifierai minutieusement et avec attention ma façon de dépenser de l'argent.

 

6. Je ne m'engagerai pas dans les jeux de toute sorte : loterie illégale, jeux de cartes, paris sur les matchs de football, de boxe ou bien d'autres sports, par exemple.

    6.1. J'éviterai de consommer des boissons alcooliques de toute                               sorte, de consommer des produits toxiques qui provoquent une addiction.

    6.2. Je serai fidèle à mon compagnon/ma compagne.

 

7. J'aurai la gratitude envers mes parents et également envers tous ceux qui ont été des bienfaiteurs pour moi.

 

8. Je ne discuterai pas d'une manière insolente ni avec mes parents, ni avec mon chef, ni avec mes supérieurs, ni avec mes subordonnés au travail.

 

9. J'écouterai l'avis de mes subordonnés, de mes collègues ainsi que celui d'autrui.

 

10. Je ne mépriserai personne ; je ne maltraiterai personne, les membres de ma famille y compris.

 

11. Je ferai des efforts pour maintenir Sati et Sampajanna afin de rectifier toutes mes actions,mes paroles et mes pensées, pour que je puisse m'établir dans le bien.

(NDT : Sati :conserver à l'esprit tous mes engagements ; Sampajanna : être conscient de ce que je suis en train de faire.)

 

12. Je ferai des efforts pour observer les cinq préceptes tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle.

 

13. Je ferai des efforts pour observer les huit préceptes le jour d'Uposatha quel que soit le lieu où je me trouve (soit à la maison, soit dans un monastère) à l'exception des cas de force

majeure, comme en cas de maladie par exemple.

 

14. Je ferai des efforts pour ne pas être en colère à l'encontre des autres ; j'essayerai de me corriger.

 

15. J'éviterai d'accuser les autres d'être responsables de ce qui ne va pas. J'essayerai au contraire de reconsidérer mes actions et de résoudre des problèmes par moi-même.

 

16. Je ferai des efforts pour mesurer mes paroles ; j'éviterai de réprimander pour un oui pour un non mes enfants, mes petits enfants, mes subordonnés ; j'éviterai de discutailler avec mon compagnon/ma compagne comme je le faisais auparavant quand j'étais plus habile à discutailler qu'à faire des récitations.

 

17. J'éviterai de dire du mal des autres derrière leur dos quelle que soit la situation.

 

18. Je ferai des efforts pour faire régulièrement des récitations pour manifester mon respect envers le Bouddha tous les jours de sorte que cela devienne une de mes priorités quotidiennes.

 

19. Je ferai des efforts pour inspirer et expirer d'une manière confortable ; pour respirer d’une manière qui me rend heureux.

 

20. Je ferai des efforts pour méditer quotidiennement au moins cinq minutes par jour.

 

21. Je ferai des efforts pour m'entraîner à être heureux dans toutes les postures : debout, assis et couché.

 

22. Je ferai des efforts pour ne pas trop penser : ne pas penser au passé, ne pas penser au futur, mais penser à agir le mieux possible dans le présent.

 

23. Je ferai des efforts pour avoir de l’endurance afin de m'entraîner à atteindre le plus haut niveau de la perfection.

 

24. Je ferai des efforts pour lâcher prise en ce qui concerne ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas ; en ce qui concerne mes enfants, mes petits enfants ; au sujet de la richesse, de la pauvreté ; au sujet des maladies. Je m'obligerai à m'entraîner à lâcher prise pour que mon esprit soit calme, pour que mon esprit ne soit pas malheureux.

 

25. Je ferai des efforts pour diriger mon esprit dans le but d'obtenir les fruits de ma pratique sur la Voie et d'atteindre le Nibbana. Car actuellement, je ne vis que pour attendre la mort, et si je cours derrière mes émotions, mes pensées, mes désirs d'être, mes désirs de ne pas être,  je continuerai à retourner sans fin en enfer. Je ferai donc des efforts pour me corriger à travers mon esprit, à travers mon corps et à travers mes paroles pour qu'en fin de compte,

je puisse un jour atteindre le Nibbana.

 

 

                                                  Conseils donnés par

 

                    le Vénérable Luang Phor Gunhah Sukakamo,

                                       le 3 octobre 2013

                               Wat Pa Sapdaveedhammaram

                    Tambon Wangmee, Amphoe Wang Nam Khiew

                                        Nakornrajasima

 

                                                  Traduit par Chandhana Le Ninan

หมายเลขบันทึก: 559998เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2014 08:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม 2014 16:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)

ดีจัง..โลก..อยู่ดี..มีความ สุข..แน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี