"เปิบข้าว"สู่การเขียนของเด็กๆ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          วันนี้ครูนกปรับเปลี่ยนกิจกรรมเขียนตามคำบอกสำหรับนักเรียนชั้นม.๒/๘ ในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ เป็นการเขียนสะท้อนความรู้สึก ความคิด หรือสิ่งที่ได้รับจากการอ่านต่อไปนี้

 

เปิบข้าวทุกคราวคำ     จงสูจำเป็นอาจิณ
เหงื่อ กู ที่ สู กิน           จึงก่อเกิดมาเป็นคน
ข้าวนี้นะมีรส             ให้ชนชิมทุกชั้นชน
เบื้องหลังสิทุกข์ทน     และขมขื่นจนเขียวคาว
จากแรงมาเป็นรวง      ระยะทางนั้นเหยียดยาว
จากรวงเป็นเม็ดพราว   ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
เหงื่อหยดสักกี่หยาด    ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
ปูดโปนกี่เส้นเอ็น        จึงแปรรวงมาเป็นกิน
น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง        และน้ำแรงอันหลั่งริน
สายเลือด กู ทั้งสิ้น       ที่สูซดกำซาบฟัน

 

           สิ่งที่เด็กๆ ได้อ่านวันนี้คือ กาพย์นานี ๑๑ "เปิบข้าว" ของศิลปินจิตร ภูมิศักดิ์  
หลังจากที่ครูนกให้นักเรียนอ่านเองและคิดเอง พบว่าบางคนยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน  ดังนั้น ครูนกอ่านให้เขาฟังโดยใช้การอ่านแบบร้อยแก้วปกติพร้อมขยายความในคำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย แล้วให้ปรับตกแต่งเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาเขียนซึ่งพบว่า เด็กๆ หลายคนเริ่มเขียนได้คล่องไหลลื่นขึ้น


          จากนั้นครูนกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากาพย์นานีดังกล่าวได้มีผู้นำไปจัดทำเป็นเพลงพร้อมกับเปิดเพลงให้นักเรียนฟังหลายคนบอกว่า เพิ่งจะเคยฟัง และอีกหลายคนบอกว่าเคยได้ฟังมาแล้ว จากนั้นให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมได้ครั้งสุดท้าย 


        ต่อมาครูนกขออาสาสมัครชาย ๑ คน และหญิง ๑ คนมางานเขียนสะท้อนความรู้สึก หรือสิ่งที่ได้รับโดยก่อนจะนำเสนอความคิดของนักเรียน  ครูนกให้นักเรียนผ่อนคลายด้วยเพลงเธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและเห็นรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ สังเกตเด็กผู้หญิงจะชอบแนวนี้มากๆ

 

          ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=GAGBb5ivK68
        ผลการนำเสนอของเด็กๆ ๒ คนพบว่า ผลสรุปสอดคล้องกันในแนวคิดว่าข้าวเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เราต้องทานข้าวให้หมดจาน เพราะกว่าจะได้ข้าวมายากลำบากยิ่งนัก       สรุปงานนี้ในเชิงความรู้นักเรียนได้รู้จักฟัง ได้ฝึกเขียน  และสะท้อนความคิดของตนเอง พร้อมกับได้ปลูกฝังเรื่องการเห็นคุณค่าของทรัพยากร  ในวันนี้แม้การเขียนรายงาน ๕ บทยังเป็นเรื่องยากของเด็กๆ แต่อารมณ์อยากเขียนเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นครูก็ดีใจแล้วค่ะ     
      

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"เปิบข้าว" บทประพันธ์ แนวเพื่อชีวิตของ คุณจิตร ภูมิศักดิ์ เน้นในเรื่องความเหลื่อมล้ำของคนชั้นปกครอง และคนในเมืองที่มีความเป็นอยู่สุขสบาย กับชาวนาที่มีความเป็นอยู่ลำบาก ทำงานหนัก เหนื่อย และยากจน นะคะ...

เขียนเมื่อ 

.... เด็กๆ เก่งนะคะ ..และกล้าแสดงออกด้วยค่ะ ... ขอบคุณค่ะ