อยากบอกอาจารย์

วันนี้ได้เรียนรู้การทำบล็อกใหม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์การพัฒนาตนเองในการเรียนการสอน การทำงานในชีวิตประจำวันเป็นความก้าวทันเทคโนที่ไม่ค่อยได้รับมาจากที่ไหนมาก่อน ความประทับใจสามารถปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนการสอนที่ง่าย ๆ   

จากใจจริง ถนอมศรี