Replication Database : การสำเนาฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย

การทำงานของระบบฐานข้อมูลบนระบบเครือข่ายสามารถที่จะเชื่อมต่อและกระจายข้อมูลระหว่างเครื่องให้บริการฐานข้อมูลได้ โดยวิธีการที่เรียกว่า การทำสำเนาฐานข้อมูลหรือการทำเรพลิเคตฐานข้อมูล ไปยังเครื่องให้บริการฐานข้อมูลเครื่องอื่นๆที่ตั้งอยู่ห่างไกล ด้วยความสามารถที่จะสำเนาฐานข้อมูล ทำให้มีความเป็นอิสระในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ลดความขัดแย้งของข้อมูลระหว่างเครื่องให้บริการฐานข้อมูล ซึ่งในการสำเนาฐานข้อมูลจะต้องมีองค์ประกอบคอยทำงานรวมกัน

1) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการสำเนาฐานข้อมูล (Publisher) เป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้เป็นแหล่งสำเนาฐานข้อมูลเพื่อส่งไปยังตัวกลาง (Distributor) ซึ่งอยู่บนเครื่องให้บริการฐานข้อมูลเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ โดยที่ฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำสำเนาฐานข้อมูลหนึ่ง สามารถจะสำเนาฐานข้อมูลให้กับหลายฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูล(Subscriber)ได้

2) ตัวกลาง (Distributor) เป็นตัวที่ทำหน้าที่คอยรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำสำเนาฐานข้อมูล เพื่อส่งต่อไปให้กับฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูลอีกทีหนึ่ง ซึ่งบนระบบขนาดเล็กนั้น  ฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูลจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันกับฐานข้อมูลที่ใช้ในการสำเนาฐานข้อมูล แต่ถ้าเป็นระบบใหญ่ ตัวกลางจำทำงานจะทำงานอยู่บนเครื่องของตัวเอง

3) ฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูล (Subscriber) เป็นตัวที่รับข้อมูลจากการสำเนาจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการสำเนาฐานข้อมูล ซึ่งตัวฐานข้อมูลที่รับการสำเนานี้จะมิวิธีการรับสำเนาข้อมูลได้ 2 แบบคือ แบบผลัก (Push) และแบบดึง  (Pull) กล่าวคือ ถ้าเป็นแบบดึงนั้น ตัวฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำสำเนาฐานข้อมูล จะส่งข้อมูลที่สำเนาข้อมูลไปยังตัวฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูล โดยไม่ต้องมีการร้องขอ ส่วนในแบบดึงนั้น ตัวฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูลจะเป็นตัวดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำสำเนาฐานข้อมูลมาได้ โดยผ่านการร้องขอก่อน

4) โครงสร้างข้อมูลที่จะทำการสำเนา (Articles) เป็นเสมือนตารางเดี่ยวๆ หรือส่วนหนึ่งของข้อมูลในตาราง (Table) โดยปกติแล้วโครงสร้างข้อมูลที่จะทำสำเนาจะเก็บอยู่ในส่วนเก็บโครงสร้างข้อมูลที่จะทำสำเนา (Publication)  การเผยแพร่ส่วนโครงสร้างข้อมูลที่จะทำสำเนา จะต้องใช้การกรองข้อมูล (Filtering Data) ภายในตาราง เพื่อส่งให้ฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูลต่อไป


5) ส่วนเก็บโครงสร้างข้อมูลที่จะทำสำเนา (Publication) เป็นส่วนที่ใช้เก็บโครงสร้างข้อมูลที่จะทำสำเนาหรือกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการทำสำเนา รวมทั้ง กระบวนคำสั่งที่เตรียมไว้ (Stored procedures) ซึ่งบรรจุข้อมูลในการทำสำเนาฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการสำเนาฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่รับการสำเนาฐานข้อมูลบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#technology#การเรียนรู้#ฐานข้อมูล#database

หมายเลขบันทึก: 55959, เขียน: 27 Oct 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)