Record to blog TaiSilk : ทำไมถึงต้องใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลกับผ้าทอพื้นเมือง

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น การดูแลตลอดจนการควบคุมการใช้ข้อมูล จึงควรเป็นงานที่กระทำด้วยความรู้เท่าทันในทุกเหตุการณ์

จากบล็อกที่ถูกประยุกต์  จัดทำเป็นฐานข้อมูลวิจัยชั่วคราวของคุณออต “สำราญ เย็นเฉื่อย”
http://gotoknow.org/blog/Tai Silk

เนื่องจากข้อมูลเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง  ดังนั้น การดูแลตลอดจนการควบคุมการใช้ข้อมูล จึงควรเป็นงานที่กระทำด้วยความรู้เท่าทันในทุกเหตุการณ์


 
(ภาพจากบล็อกของคุณออต)

เมื่อมีการใช้ฐานข้อมูลจะทำให้

1)  มีการควบคุมโดยรวม เพราะ
- สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะบังคับให้ข้อมูลตัวหนึ่ง จะมีค่าเพียงค้าเดียวในเวลาหนึ่ง

– ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง ระบบการจัดการมีกฏเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการเพิ่ม ลบ และปรับปรุงข้อมูล เพราะผู้ออกแบบสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลที่เกิดความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรป้อนข้อมูลผิด ด้วยการระบุกฏเกณฑ์เพื่อควบคุมเนื้อหาของข้อมูล

- มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง

- สามารถกำหนดความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดูข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลต่างกัน

- มีมาตรฐานในการทำงานเดียวกัน ใช้ตัวจัดการข้อมูลตัวเดียวกัน

- สามารถพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถให้มีการกำหนดชิ้นสิทธิ์ของผู้ใช้ได้

2) ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ในการพัฒนาระบบงาน
– โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนางานชิ้นใหม่ด้วยความสะดวก เพราะความมีอิสระในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

3) ผู้ใช้ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงรายละเอียด
– ในการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างของข้อมูล และวิธีการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัว ผู้ใช้จะมองเห็นข้อมูลแต่ละตัวในมุมมองที่ตนต้องการ ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เก็บข้อมูลจริงในฐานข้อมูล แต่เมื่อสั่งบันทึกข้อมูล ระบบการจัดการจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในที่ที่ถูกออกแบบและกำหนดไว้อย่าง
ถูกต้องตรงกับความต้องการ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#technology#การเรียนรู้#ฐานข้อมูล#database#ต่อยอดความคิด#taisilk

หมายเลขบันทึก: 55962, เขียน: 27 Oct 2006 @ 11:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)