เมื่อ 26 ต.ค.2549 พีี่่หน่อย ได้เดินทางไปที่ สถานีอนามัย คำสร้างเที่ยง กิ่ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
เพื่อนำโปรแกรมวินิจฉัยโรค  และแบบสอบถามไป Try out
<h3>เมื่อทดลองดูแล้ว พบปัญหาขัดข้องที่เกิดจากตัวโปรแกรม </h3><h3>จึงต้องกลับไปแก้ไข ก่อนที่จะลงมือเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป</h3>
ภาพบรรยากาศภายในบ้านพักของคุณอดุลย์ เมื่อ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา