มรดกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง
มั่นคงพระพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข

     บันทึกนี้ดิฉันขอแนะนำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ จ.สุโขทัย  (แบบผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญมากนัก) ให้กับสมาชิกทุกท่านเผื่อท่านใดต้องการข้อมูลก่อนการเดินทางไปยังสุโขทัยค่ะ   จากพิษณุโลกเดินทางไปยังสุโขทัยระยะทาง 59 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.  ของฝากที่น่าสนใจ  ได้แก่  ถั่วทอดลอนศิลป์  ผ้าทอ  และเงิน/ทองโบราณสุโขทัยค่ะ

     สำหรับด้านอื่นๆ ท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ  <ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย>  <แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัย>

     โรงแรมไพลินสุโขทัยที่ประชุมและที่พักของเราในวันที่ 3 - 4 พ.ย. (หรือสำหรับบางท่านเข้าพักตั้งแต่คืนวันที่ 2 พ.ย.)  อยู่เลยโรงพยาบาลสุโขทัยไปประมาณ 5 - 6 กิโลเมตร  (อยู่ฝั่งตรงกันข้าม รพ.) โดยตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ  เมื่อท่านเดินทางไปถึงสามารถเข้า Check-in กับทางโรงแรมได้เลยค่ะ  โดยแจ้งว่าเข้าร่วมงาน UKM และแจ้งชื่อของท่านพร้อมชื่อมหาวิทยาลัยของท่านค่ะ