บันทึกฉบับแรกแนะนำสมาชิก

  Contact

  ยังมีเวลานอนอีกมากมายในโลงศพ  

วันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนเรื่องการสร้างบล็อกภาษาไทยโดยอาจารย์ประกอบได้ให้เข้าไปที่ http://Gotoknow.org และได้ชื่อบล็อกของเพื่อนมาดังนี้

http://gotoknow.org/blog/kitiya (กิติยา)

http://gotoknow.org/blog/chanika (ฌาณิกา)

http://gotoknow.org/blog/kpsupharat (ศุภรัตน์)

http://gotoknow.org/blog/wutQ (ทรงวุฒิ)

http://gotoknow.org/blog/bankhodin (บุญกรณ์)

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In [บันทึกการเรียนการสอน

Post ID: 55950, Created: , Updated, 2012-02-11 16:10:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #เพื่อนสมาชิกci

Recent Posts 

Comments (1)

  • ในกำลังใจในการเขียน blog ค่ะ