กฎหมาย - โอกาส - อุปสรรค สำหรับการดำเนินธุกิจซื้อมา-ขายไป ของที่ระลึก

nitta 4818140042
โอกาส อุปสรรค ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ  
No. หัวข้อ โอกาส อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 กำไร ( Benefit ) - โอกาสในการทำกำไรจากธุรกิจซื้อมา - ขายไป ของที่ระลึก เป็นไปได้มาก เนื่องจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความชื่นชอบในศิลป หัตถกรรมไทย เป็นทุนเดิม และเมื่อมีการพัฒนาสินค้าให้แปลกใหม่ แต่ยังคงความเป็นไทยไว้ ก็เป็นโอกาสในการทำกำไรจากธุรกิจนี้ - เนื่องจากสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรม มักมีราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้ความชำนาญ ความอดทน ในการผลิตสินค้า ทำให้การตั้งราคาสินค้าเหล่านี้ ต้องตั้งราคาที่สูงตามต้นทุนการผลิต ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อตลาดสินค้าประเภทนี้นัก  - กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา - กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  
2  ลูกค้า  ( Client ) - ลูกค้าในธุรกิจนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ โอกาสในการทำธุรกิจนี้จึงมีมาก เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยว จึงเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ - ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในความคิดสร้างสรรค์  แปลกใหม่  - กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  
3 ทุน ( Capital ) - เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สูงพอสมควร ดังนั้นจึงต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - สถานที่ทำธุรกิจ ต้องอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สูง  - กฎหมายที่ว่าด้วยการกู้ยืม - กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการเช่าพื้นที่
4 การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ( Wrong  going ) - บริการสำหรับการดำเนินการนำสินค้าออกนอกประเทศ - การขายสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนัก หรือขายในราคาที่เท่าเทียมกันทั้งลูกค้าชาวต่างชาติและลูกค้าชาวไทย - เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้ารายอื่นในธุรกิจเดียวกัน จะมองไม่เห็นความแตกต่างกันมากนัก ทั้งด้านราคาสินค้าและตัวสินค้าเอง  - กฎหมายที่ว่าด้วยการนำสินค้าออกนอกประเทศ
5 ขบวนการทางธุรกิจ           ( Business Process )     - การจัดหาสถานที่ ในการทำธุรกิจ - จัดหาสินค้าเข้าร้าน - การจัดหาพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ - การอบรมพนักงาน  - พนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มีอัตราค่าจ้างที่สูง - การดำเนินการสำหรับการนำสินค้าออกนอกประเทศ - กฎหมายแรงงาน - กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องอัตราว่าจ้าง - กฎหมายระหว่างประเทศ  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#-#กฎหมาย#โอกาส#ของที่ระลึก#อุปสรรค#สำหรับการดำเนินธุกิจซื้อมา-ขายไป

หมายเลขบันทึก: 55956, เขียน: 27 Oct 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)