เช้านี้ได้เรียนคอมพิวเตอร์กับดร.ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบล็อก  คือhttp://gotoknow.org/blog/   และได้สร้างบล็อกของตนเอง  ซึ่งบล็อกของข้าพเจ้า  คือ  http://gotoknow.org/blog/chanika   และในส่วนของเพื่อนที่พอจะหาได้ในตอนนี้  คือ

พี่พัช  http://gotoknow.org/blog/krubangkhan

หนูหยก http://gotoknow.org/blog/kitiya

พี่นา  http://gotoknow.org/blog/krumuang

น้องฤทธิ์         http://gotoknow.org/blog/binkhodin

หนูติ๊ก      http://gotoknow.org/blog/pr-sasithorn2

พี่แมะ   http://gotoknow.org/blog/fasai89