วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบล๊อกเพื่อใช้ในการติดต่อกับเพื่อนในห้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสมาชิกจากสาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ใช้ชื่อบล๊อกในการติดต่อ ขอ  แนะนำสมาชิก ดังนี้

น้องวุฒิ             http://gotoknow.org/blog/wutq

น้องแมะ            http://gotoknow.org/blog/fasaisa

น้องเขียว          http://gotoknow.org/blog/jindanil

น้องขวัญ          http://gotoknow.org/blog/khwanjai

น้องบอย          http://gotoknow.org/blog/kp-supharat

ป้าหนอม         http://gotoknow.org/blog/prtanormsee

ป้าตุ๊ก              http://gotoknow.org/blog/tuktuk