วันนี้ตั้งแต่เช้าได้เรียนรู้เรื่อง blog จึงได้ขอ blog ของเพื่อนสมาชิกการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

http://gotoknow.org/blog/kitiya/post  น้องหยก

http://gotoknow.org/blog/Fasai89/post  พี่แมะ

http://gotoknow.org/blog/khwanjai/post  น้องขวัญ

http://gotoknow.org/blog/prsujitra/post  พี่จิน

http://gotoknow.org/blog/pr-sasithorn2/post  น้องติ๊ก

http://gotoknow.org/blog/ci-surinyar/post  พี่ริน

http://gotoknow.org/blog/CIradee/post  พี่เค