วันนี้พวกเรานักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้ เรียนคอมพิวเตอร์ กับอาจารย์ประกอบ  เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง  blog  ใน  http://gotoknow.org/ จึงขอแนะนำสมาชิก blog เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารถึงกัน  ดังนี้

  1  http://gotoknow.org/blog/chanika           น้องหยิน

 2. http://gotoknow.org/blog/krumuang        พี่นา

 3.  http://gotoknow.org/blog/CIradee          พี่เค