ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ : รายชื่อผู้เข้าร่วม "เวทีคุณอำนวย"

beeman 吴联乐
มี 6 มหาวิทยาลัย ของ UKM

  บันทึกนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา "เวทีคุณอำนวย" วันที่ 2 พ.ย. 49 ที่ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 ๑

2. ผศ.อรรจน์ บัณฑิต

ผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 ๒

3. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 -

4. นายนิรันดร์ จินดานาค

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

 ๓

5. นางสาวปิติกานต์ จันทร์แย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาองค์กร

 ๔

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. ผศ.เสถียร แป้นเหลือ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี   ๑
2. ดร.กุสุมาลย์   เฉลิมยานนท์ ผช.คณบดีฝ่ายจัดการคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๒
3. ดร.รัญชนา    สันธวาลัย อาจารรย์คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๓
4. นางภารดี      แท่นทอง HRD เขตการศึกษาภูเก็ต   ๔
     
5. นายเที่ยง จารุมณี ผู้สังเกตการณ์   -
6. นางเมตตา ชุมอินทร์ ผู้สังเกตการณ์   -
 • มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการยดี   ๑
2. นางเรวดี จตุธำรงค์ เลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี   ๒
3. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาคุณภาพ   ๓
4. นายปิยชน โพธารมย์ หัวหน้างานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่   ๔
   
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายวิชิต ชาวะหา     ๑
2. นายกัมปนาท อาชา     ๒
3. นางกฤติยาวดี เกตุวงศา     ๓
4. รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ     ๔
     
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ  

-

2. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ  

-

3. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  

-

4. นส.พิชชา ถนอมเสียง  

-

     
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ (บอย)

 

-

2. นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (บีแมน)

 

-

3. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี (ตา)

 

4. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสะอาด (ตุ๊กตา)

 

5. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล (แหม่ม)

 

6. นางสุนิสา พรหมมณี (ต้อย)

 

7. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ (ขวัญ)

 

8. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง (ต้น)

 

9. นางสุภาพร เรืองจันทร์ (baby)

 

10.นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี (ออย)

 

   
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. อ.สินรัตน์ อภิชาต  

2. นสพ. สมมาศ อิฐรัตน์  

3. ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง  

     
 • ผู้ร่วมสังเกตการณ์
  • นางสาวบงกช ลิมประพันธุ์  นักศึกษาปริญญาเอก (ด้าน KM)  (กลุ่ม ๑)
  • นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อจญ.โรงเรียนสิ่นหมิน (กลุ่ม ๒)
  • นางสิริพันธุ์ โฆษิตวรกิจกุล อจญ.โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ (กลุ่ม ๓)
  • นางสาวฤทัย  ดวงจิตร์  งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร
  • นางสาวทิพวัลย์  ภู่ผิว งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร
  • นางสาวรัตนา สมบูรณ์  งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณอำนวย BM

คำสำคัญ (Tags)#นักจัดการความรู้#ทศพักตร์#kfcop

หมายเลขบันทึก: 55923, เขียน: 27 Oct 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้เข้าร่วม ลปรร(แลก เปลี่ยน เรียน รู้)

 คุณอำนวย รุ่น ม.น

 Clean Shirt  ขอความกรุณาแต่งกายในชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้แคล่วคล่อง (กางเกงท่านละ สองตัว)

 เสื้อที่รัดกุม คลุมกันความหนาว

 รองเท้าทีสามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้แคล่วคล่อง

 หัวใจดวงโต พร้อมความเอื้ออาทรที่จะมีต่อกัน

 เตรียมเรื่อง เล่าประสบการณ์ ตรง จริง ของเจ้าของในการนำการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

JJ

เขียนเมื่อ 

ขอ update ชื่อของ มอ.นะคะ
นางภารดี แท่นทอง HRD เขตการศึกษาภูเก็ต
ดร.กุสุมาลย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วรัญญา      คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.เสถียร แป้นเหลือ 
 2 ราย ของวิศวกรรมศาสตร์ จำนามสกุลไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในห้องประชุม เดี๋ยวลงไปจะบอกมาอีกครั้ง
ผอ.เที่ยง  กับเมตตา ไปสังเกตการณ์ค่ะ

(เพิ่มเติมค่ะ) 

ม.นเรศวร

 • เบอร์ 3 (คุณตา)
 • เบอร์ 4 (คุณต้อย)
 • ส่วนเบอร์ 5 แจ้งว่าติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมอบรมและ UKM ได้ค่ะ 

แก้ไขค่ะ
เบอร์ 3 (คุณตา  เฉยๆ) เบอร์ 4 (คุณตุ๊กตา)  เบอร์ 6 (คุณต้อย)

ขอโทษนะคะผิดพลาดทางเทคนิคค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 
อ.beeman ค่ะ รายชื่อ มอ.ที่ update ล่าสุดค่ะ(รอบสุดท้าย) ที่นี่ค่ะ TripPSU..xls ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
เข้ามาอีกรอบ คนที่ "เข้าอบรมคุณอำนวย" หมายเลข 5,6,7และ 9 ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • Update ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ
 • คงต้องแจ้ง ฝ่ายสถานที่อีกครั้งครับ