วันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม  2549  มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ประกอบ  ใจมั่น  ได้ความรู้ในเรื่องการทำบล็อกอีกรูปแบบหนึ่ง   และมีสมาชิกเป็นนักศึกษาสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ขอแนะนำบล็อกของสมาชิกดังนี้

1. http://gotoknow.org/blog/krumuang

2. http://gotoknow.org/blog/chanika

3. http://gotoknow.org/blog/krubandkhan

4. http://gotoknow.org/blog/krukex

5. http://gotoknow.org/blog/ci-surinyar

6. http://gotoknow.org/blog/KP-supharat