GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกฉบับแรกแนะนำสมาชิก

ขยันเถอะเรา

วันนี้ได้มาเรียนการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตกับ ดร.ประกอบ ใจมั่น  ซึ่งในกลุ่มของเรามีสมาชิกดังนี้

1. http://gotoknow.org/blog/jindanil   นางสุจิตรา จินดานิล

2.http://gotoknow.org/blog/fasaisa    นางอวยพร มโนสวัสดิ์

3.http://gotoknow.org/blog/prsujitra   นางสาวสุจิตรา พันธนิตย์         

4.http://gotoknow.org/blog/tuktuk      นางสาวนิตยา โสตทิพย์

5.http://gotoknow.org/blog/prtanovmsee นางสาวถนอมศรี สุขศิริ

6.http://gotoknow.org/blog/oil26603    นางสาววาสนา สมบัติ

7.http://gotoknow.org/blog/jindaporn

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55934
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)