วันนี้ได้มาเรียนวิชาCom. ได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างบล็อก มีของ

สมาชิกป.โท สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคือ

1. http://gotoknow.org/blog/jindaporn

2. http://gotoknow.org/blog/jindanil

3. http://gotoknow.org/blog/fasai89

4.http://gotoknow.org/blog/oil26603

5.http://gotoknow.org/blog/petlada