ออกสนามสอบต่างจังหวัดได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพราะทำงานอยู่สำนักทะเบียนและประมวล(สำนักบริหารและพัฒนวิชาการ)ได้มีส่วนช่วยงานในครั้งนี้ในช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2549 นี้