KM EXTERN (4) : การปรับเปลี่ยนการประชุม

รูปแบบการประชุม
จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม weekly meeting ของ สคส 2 ครั้ง ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่ได้จับภาพได้ ดังนี้ 1.วาระที่ 1 ความรู้เชิงทฤษฏี เริ่มจากวาระที่มีการแชรืแนวความคิดที่ได้จากการแปลหนังสือที่มีการแบ่งบทกันแปล แล้วมานำเสนอกัน โดยสุดท้าย จะนำมาเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงกับ km เพื่อให้เห็นว่ากรบวนการ km ที่ทำเป้นอย่างไร , ประยุกต์เข้ากันได้อย่างไร โดยมีอาจาร์ยหมอ วิจาร์ณ และ อาจาร์ย ประพนธ์ จะให้คำแนะนำ หรือ ให้ คนในห้อง ยกตัวอย่างประกอบ 2.วาระที่ 2 ความรู้จากการปฎิบัติ มีการทำ BAR และ AAR โดยในการทำ BAR จะเปรียบเสมือนการวางแผนล่วงหน้าให้ เราสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย หรือ งานที่จะเกิดขึ้น ใครจะไป ไปทำอะไร วัตถุประสงค์มีอะไร อะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง อาจารืย หมอ วิจาร์ณ และ อาจาร์ย ประพนธ์ จะให้คำแนะนำ ตลอด ส่วน AAR จะเป็นการให้คนในห้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ว่า ทำอะไร โดยใช้เทคนิคของAAR 3.วาระที่ 3 เรื่องหารือ เป็นเรื่องที่สมาชิกนำเรื่องราวต่างๆที่เนเรื่องหลักๆ มาปรึกษากัน 4 วาระที่ 4 เรือ่งของการเตรียมงานมหกรรม KM 5.วาระที 5 วาระอื่นๆ หลักการที่ได้คือ ดูงานข้างหน้าว่ามีอะไร นำมาเสนอและ ให้ความเห้น แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้งานออกมาตามต้องการ หลังจากนั้น ก็นำงานที่ทำมาแล้วมาทบทวนว่าได้ตามคาดหวังหรือไม่ และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ไม่ใช่มารายงานเฉยๆ จากหัวข้อวาระดังกล่าว ทำให้ เราสามารถนำมาปรับรูปแบบการประชุม ของฝ่ายที่ดูแลที่ทีทำงานของเรา โดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ และ วันเสาร์ ตอนนี้ที่ทำงานก็งง งง อยู่ ว่า BAR AAR คืออะไร บรรยากาศเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟ้งอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchange

คำสำคัญ (Tags)#aar#การประชุม#bar

หมายเลขบันทึก: 55851, เขียน: 26 Oct 2006 @ 16:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)