KM EXTERN (4) : การปรับเปลี่ยนการประชุม

  ติดต่อ

  รูปแบบการประชุม  
จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม weekly meeting ของ สคส 2 ครั้ง ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่ได้จับภาพได้ ดังนี้ 1.วาระที่ 1 ความรู้เชิงทฤษฏี เริ่มจากวาระที่มีการแชรืแนวความคิดที่ได้จากการแปลหนังสือที่มีการแบ่งบทกันแปล แล้วมานำเสนอกัน โดยสุดท้าย จะนำมาเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงกับ km เพื่อให้เห็นว่ากรบวนการ km ที่ทำเป้นอย่างไร , ประยุกต์เข้ากันได้อย่างไร โดยมีอาจาร์ยหมอ วิจาร์ณ และ อาจาร์ย ประพนธ์ จะให้คำแนะนำ หรือ ให้ คนในห้อง ยกตัวอย่างประกอบ 2.วาระที่ 2 ความรู้จากการปฎิบัติ มีการทำ BAR และ AAR โดยในการทำ BAR จะเปรียบเสมือนการวางแผนล่วงหน้าให้ เราสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย หรือ งานที่จะเกิดขึ้น ใครจะไป ไปทำอะไร วัตถุประสงค์มีอะไร อะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง อาจารืย หมอ วิจาร์ณ และ อาจาร์ย ประพนธ์ จะให้คำแนะนำ ตลอด ส่วน AAR จะเป็นการให้คนในห้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ว่า ทำอะไร โดยใช้เทคนิคของAAR 3.วาระที่ 3 เรื่องหารือ เป็นเรื่องที่สมาชิกนำเรื่องราวต่างๆที่เนเรื่องหลักๆ มาปรึกษากัน 4 วาระที่ 4 เรือ่งของการเตรียมงานมหกรรม KM 5.วาระที 5 วาระอื่นๆ หลักการที่ได้คือ ดูงานข้างหน้าว่ามีอะไร นำมาเสนอและ ให้ความเห้น แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้งานออกมาตามต้องการ หลังจากนั้น ก็นำงานที่ทำมาแล้วมาทบทวนว่าได้ตามคาดหวังหรือไม่ และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ไม่ใช่มารายงานเฉยๆ จากหัวข้อวาระดังกล่าว ทำให้ เราสามารถนำมาปรับรูปแบบการประชุม ของฝ่ายที่ดูแลที่ทีทำงานของเรา โดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ และ วันเสาร์ ตอนนี้ที่ทำงานก็งง งง อยู่ ว่า BAR AAR คืออะไร บรรยากาศเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟ้งอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55851, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #aar#การประชุม#bar

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)