ฝากเรียนแจ้งนักศึกษาเวชระเบียนมหิดล และน้อง ๆ นักศึกษาเวชสถิติ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอบุคคลเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานด้วยยนะครับ
และเสนอแนวทางการจัดงานวิชาการด้วยนะครับ ฝากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่สามารถติดต่อ อ.หมอสมพร
เอกรัตน์ (อาจารย์ผู้ก่อตั้งเวชและสอนวิชาเวชระเบียน) ได้ ที่สามารถติดต่อ อ.ศาสตราจารย์บุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์ (ผู้ก่อตั้งให้มีการศึกษาต่อปริญญาตรีและอาจารย์สอนสถิติ) ที่สามารถติดต่อ อ.ดลชาติ
ตันติวาณิช (อาจารย์ที่น่ารักของเวชเสมอ) ที่สามารถติดต่อ อ.สุภา (เคยสอนวิชาเวชระเบียน) จากศิริรราชได้
อ.ดร.เลขา (อาจารย์ทีเคยสอนภาษาอังกฤษ สมัยอยู่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จากกรมการแพทย์
ก็ติดต่อปรึกษาและเรียนเชิญอาจารย์แต่เนิ่น ๆ นะครับ

อย่าลืมงานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะจ๊ะ ไม่ว่าจะยังทำงานเวช อยู่หรือไม่ ถ้าคุณเคยเรียนที่เวช'
นี่คืองานที่คุณต้องเตรียมตัวเพื่อหาทางไปให้ได้นะจ๊ะ....
รักเวช' เสมอ