สวัสดีผู้เข้าเยี่ยมชม Blog ทุกท่านและสวัสดีสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ "กลยุทธ์การคิดแบบ CEO" และในงานนี้ทำให้ทั้งสถาบันการเงิน นักพัฒนาที่ดิน หน่วยราชการ ผู้ประเมินทรัพย์สิน นักวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้มากมาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และ Blog นี้ ก็เป็นอีกแนวทางที่ได้ให้ท่านได้มา Share ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หวังว่าการเปิด Blog คิดเป็น CEO ในยุคสมัยใหม่กับดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

                                                           จีระ  หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศ

ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง คิดแบบ CEO ในยุคสมัยใหม่  ให้กับผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน ซึ่งจัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อ 26 ตุลาคม 2549 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน  กรุงเทพ