อนาคตชาติ(ใคร?)

มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการประชุมสัมมนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หัวข้อ "การประชุมสุดยอดผู้นำสภานิสิตนักศึกษาก้าวสู่ทศวรรษที่ 2"

ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เลยนึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่อาจเป็นตัวอย่างให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของชาติเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมกัน ไม่มีทักษะสุนทรียสนทนา 

และบ้างช่วงของการประชุมของผู้นำนิสิตนักศึกษาก็บรรยากาศเหมือนที่เห็นๆกันในทีวี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจ

หายไปนานมากๆๆ