เมื่อ เวลาซื้อเสื้อชั้นในตัวใหม่ จะต้องลองให้พอดีทุกครั้ง เพื่อจะได้เสื้อชั้นในที่พอเหมาะกับรูปร่าง และรู้สึกสบาย เมื่อสวมใส่อย่าซื้อเสื้อผ้าที่เลหลัง เพราะแผ่นอีลาสติกและยางยืดอาจเสื่อมคุณภาพ ใช้การไม่ได้ดี ถ้าไม่แน่ใจซื้อของใหม่ แม้จะเพิ่มเงินอีกสักเล็กน้อยก็ตาม