การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช 007/49

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดคือ สภาพดิน
โครงงานคณิตศาสตร์   เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด

ที่ปรึกษาโครงงาน

 

อาจารย์พลวัธก์ ปานทอง

 

คณะผู้จัดทำ

 

1. น.ส.ธีราภร   ชัยวิบูลย์ธรรม   เลขที่ 7

          2. น.ส.สุภาพร   พานอังกาบ      เลขที่ 28

          3. น.ส นพมาศ   กิจวัทวรเวทย์   เลขที่ 35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

บทคัดย่อ       

            อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย   ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นจำนวนมาก การงอกและการเจริญเติบโตของพืชถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีปัจจัยมากมายที่ส่ง  เราจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชมากที่สุด โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองปัจจัยเกี่ยวกับน้ำ การทดลองปัจจัยเกี่ยวกับดิน และการทดลองปัจจัยเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้    จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทุกปัจจัยมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชทั้งสิ้น  โดยที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ จากผลการทดลองที่ 1 ปัจจัยของน้ำที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช สรุปการรดน้ำวันละ 2 ครั้ง  ทำให้พืชมีการเจิรญเติบโตมากที่สุด  และมีการงอกของเมล็ดมากที่สุดอีกด้วย ผลการทดลองที่ 2 ปัจจัยของดินที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช คือดินร่วมซึ่งมีผลต่อเจริญเติบโตได้ดีที่สุด    ผลการทดลองที่   3   ปัจจัยของเมล็ดพันธุ์ต่างชนิดกันที่มีผลทำให้การงอกของเมล็ดพืช และอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันด้วย              

            เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ปัจจัย  เราพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดคือ  สภาพดิน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวินิตศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์#math#โครงงานคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 55699, เขียน: 25 Oct 2006 @ 14:53 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

แมน
IP: xxx.150.139.20
เขียนเมื่อ 
ยอมเยี่ยมครับพี่น้อง
IP: xxx.142.202.212
เขียนเมื่อ 

ดีเนอะ

ด.ญ.ชวารี ชมบุญช่วย อยู่ ร.ร.วินิตศึกษา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเป็นสิ่งที่ดี เราทุกคนควรจะศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้นั้นไว้เผื่อในวันหน้ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเรา

ไม่จำเปนต้องบอก
IP: xxx.27.209.102
เขียนเมื่อ 

อืม.......???

IP: xxx.26.99.26
เขียนเมื่อ 

ดีตรงไหนว่ะ

IP: xxx.53.108.236
เขียนเมื่อ 

ดีดีน่าสนใจ

สวัดีค่ะอยากรู้จัก

ครูก็จบเอกเกษตรศาสตร์ แต่สอน ป.1 คณิต วิทย์ สังคม ภาษาไทย ศิลป ลูกเสือ จับฉ่ายไปหมด เลยได้ดีคณิตศาสตร์ เกษตรก็นำไปใช้ปลูกผักสวนครัวในบ้าน แต่บรรพบุรุษเป็นเกษตรกร ที่นครปฐม

ดาราพร
IP: xxx.172.129.91
เขียนเมื่อ 

เก่ง