Parabola Boat 005/49

  ติดต่อ

  เรือที่มีลักษณะท้องเรือรูปพาราโบลาจะรับน้ำหนักได้มากที่สุด  

โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  Parabolo Boat  

คณะผู้จัดทำ  

     1.นางสาวอลิษา   ฤทธิ์ประเสริฐ  เลขที่14 ชั้นม.6/2

    2.นายชรัตน์       นิติธัญญรัตนา  เลขที่15 ชั้นม.6/2

     3.นายทัตปริศพนธ์   อู่ผลเจริญ   เลขที่17 ชั้นม.6/2  

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์  พลวัธก์ ปานทอง  

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ   เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเครื่องบิน หรือทางเรือ เราพบว่าการขนส่งทางเรือเหมาะที่จะขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ในการผลิตเรือ ผู้ต่อเรือจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะท้องที่จะขนส่งสินค้าดังกล่าว     ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อศึกษาว่าท้องเรือลักษณะใดขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักได้มากที่สุด   ทำให้ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการขนส่ง   โดยเราได้มีวิธีดำเนินการทดลองดังนี้   ใช้แผ่นอลูมิเนียมนำมาตัดและต่อให้เป็นรูปเรือ โดยมีท้องเรือลักษณะต่าง ๆ กันคือ ท้องเรือรูปพาราโบลา ท้องเรือที่มีลักษณะแบนราบ และท้องเรือรูปสามเหลี่ยม โดยควบคุมให้เรือแต่ละลำมีน้ำหนักเท่ากัน และพ่นสี   จากนั้นนำเรือไปลอยในภาชนะใส่น้ำ   ใส่วัตถุถ่วงน้ำหนักแทนสินค้าลงในเรือแต่ละลำครั้งละปริมาณเท่า ๆ กัน สังเกตการรับน้ำหนักของเรือแต่ละลำว่าเรือลำใดสามารถจะรับน้ำหนักได้มากที่สุด และอยู่ในสภาพสมดุล นำวัตถุถ่วงน้ำหนักไปชั่ง ทำการทดลอง 3 ครั้ง แล้วบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดลอง หาค่าเฉลี่ยในการบรรทุกน้ำหนักทั้ง 3 ครั้ง รวบรวมข้อมูลที่ได้ นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ผลที่ปรากฏคือ

ท้องเรือลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม น้ำหนักที่บรรทุกได้   เฉลี่ย 200 กรัม

ท้องเรือลักษณะแบนราบ น้ำหนักที่บรรทุกได้   เฉลี่ย 220 กรัม

ท้องเรือลักษณะเป็นรูปพาราโบลา น้ำหนักที่บรรทุกได้   เฉลี่ย 281.66 กรัม

        สรุปได้ว่า เรือที่มีท้องเรือลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมจะรับน้ำหนักได้น้อยที่สุด และเรือที่มีลักษณะท้องเรือเป็นรูปพาราโบลาจะรับน้ำหนักได้มากที่สุด  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวินิตศึกษา

หมายเลขบันทึก: 55691, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 06:03:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คณิตศาสตร์#math#โครงงานคณิตศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ying
IP: xxx.188.16.38
เขียนเมื่อ 

thank you very much  ขอบคุณค่ะ กำลังหาโครงงานซักเรื่องพอดีเลย

แต่น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะ

stch
เขียนเมื่อ 

I want to see now