Contact

warheads

warheads

[warhead*] [warhead]

N. ส่วนของขีปนาวุธที่ใช้บรรจุวัตถุระเบิด , หัวรบ

คำเหมือน :

คำตรงกันข้าม :

warheads

Iran insists it won't halt uranium enrichment, which it says is intended solely to produce fuel for nuclear reactors that will generate electricity. But enrichment also can produce material for nuclear warheads, and the U.S. and others are suspicious of Iran's intentions.

อิหร่านยืนกรานว่าจะไม่หยุดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม , ซึ่งอิหร่านกล่าวว่า               มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากปฏิกริยานิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า. แต่การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมดังกล่าวยังสามารถผลิตสารตั้งต้นเพื่อการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วย, สหรัฐและสมาชิกประเทศชาติต่าง ๆ ยังสงสัยต่อความมุ่งหมายของอิหร่าน.

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 55701, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #warheads

Recent Posts 

Comments (0)