ox 3D มหาสนุก 003/49

กล่องสามมิติสำหรับเล่นเกม OX เป็นการฝึกการอ่านระบบพิกัดฉากสามมิติหลังการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเห็นเวกเตอร์เป็นรูปธรรม

โครงงาน  OX  3  D มหาสนุก

  จัดทำโดย  

1. นางสาวประเสริฐศรี      ขาวช่วง          เลขที่  17      .6/1  

2. นางสาวศิริพร                 ผุยห้วน          เลขที่  19      .6/1  

3. นางสาวจันทร์ธิมา         กลิ่นกาหลง    เลขที่  30     .6/1

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์  พลวัธก์    ปานทอง

 

  บทคัดย่อ

                     การประดิษฐ์สื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เกิดความเข้าใจ ผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำกล่องสามมิติสำหรับเล่นเกม OX เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนนำ   เข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในระบบสามมิติ  และเป็นการฝึกการอ่านระบบพิกัดฉากสามมิติหลังการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเห็นเวกเตอร์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  หลังจากที่ผู้ศึกษาค้นคว้าประดิษฐ์กล่อง 3 มิติ OX ขึ้นมีขนาน 3x 3x 3ช่องนั้น ประกอบด้วยกล่อง 27 กล่อง โดยที่กล่องสีแดงแทน X สีเขียวแทน Oเพื่อใส่ลูกบอลของสีที่แตกต่างกัน ตามที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายคิดวางแผนจนกระทั่งมีสีบอล 3 ลูกเหมือนกันเรียงกัน จนมีผู้ชนะ                            ผลการศึกษาค้นคว้าและทดลองเล่นเกม OX  พบว่า

1.      มีรูปแบบการชนะที่หลากหลาย ถึง 40 รูปแบบและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากในสามมิติได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการอ่านค่าพิกัดฉากสามมิติที่นักเรียนเกิดความสับสนเนื่องจากเนื้อหามีความเป็นนามธรรมสูงแต่กล่อง OX  นี้ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเข้าใจเรื่องเวกเตอร์มากขึ้น เนื่องจากขณะเล่นเกมสามารถฝึกการอ่านคู่อันดับแบบเวกเตอร์สามมิติซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนเวกเตอร์สามมิติต่อไป

2.     ส่งผลให้ผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องเวกเตอร์สามมิติเกิดเจตคติที่ดีของการเรียนคณิตศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น

3.     ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำบทเรียนที่ได้เรียนมาคิดเป็นเกมเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำเกม OX มาเล่นแข่งขันกันได้   เกมนี้สามารถแบ่งเป็น 2 ฝ่าย และช่วยกันวางแผนได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นสองคนเท่านั้น ผู้เล่นสามารถเล่นเป็นกลุ่มและช่วยกันวางแผนทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวินิตศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์#math#โครงงานคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 55680, เขียน: 25 Oct 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

.......3
IP: xxx.113.51.164
เขียนเมื่อ 
น่าจะมีรูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
pum
IP: xxx.24.161.108
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับโครงงานนี้มากค่ะ  จะเอาไปโครงงานต้องส่งพุธหน้า  ช่วยส่งเมลให้หน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

1....2....3....
IP: xxx.27.141.4
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีรูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ