เมื่อวานแม้จะมีเวลาว่างมากทำให้คิดถึงทางบ้านอยู่บ่อยๆตอนบ่ายๆเพราะไม่ค่อยได้ห่างบ้าน โทรหาแม่ประมาณ 8 ครั้งได้แล้วก็มีเพื่อนๆโทรมาให้คิดถึงแทบทั้งวัน แต่ภาระกิจการเรียนทำให้เรากลับไม่ได้

เล่าถึงเมื่อวานอาจารย์ได้บอกแนวในการเรียนมาให้ พร้อมทั้งบอกอาจารย์ผู้ที่จะสอนในวิชานี้มีทั้งหมด 4 คน เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ความรู้เรื่องที่หลากหลายสำหรับผู้เรียน

แต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป เพราะเมื่อวานยังไม่มีเนื้อหามากนัก

แต่วิธีการจัดการเรียนการสอนดีคือให้อาจารย์ที่เฉพาะทางมาสอน