GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาระบบคุณภาพทางทันตกรรม

HA 2006 การพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
           ใน HA 2006 มาตรฐานการรบริการกำหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไว้คือ การเข้าถึงและการรับบริการ , การประเมินผู้ป่วย , การวางแผน (การรักษาและการจำหน่าย) , การดูแลผู้ป่วย , การให้ข้อมูลและเสริมพลัง และการดูแลต่อเนื่อง   ซึ่งในคนไข้ทันตกรรมเราสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรมได้ทุกข้อ   คนไข้ทันตกรรมควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลในการดูแลตนเองหลังการรักษา ต้องมีการประเมินและวางแผนการรักษาและการจำหน่ายผู้ป่วย ซึ่งการจำหน่ายในที่นี้คือทำจนไม่มีอะไรต้องทำแล้วในช่องปาก( complete case ) ส่วนการดูแลอย่างต่อเนื่องก็คือการนัด Recall  ซึ่งอาจเป็นทุก 6 เดือน นั่นเอง   ข้อสำคัญคือทันตแพทย์ต้องดูแลคนไข้แบบองค์รวมนอกจากดูทั่วทั้งปาก คือฟันทุกซี่รวมเนื้อเยื่อทุกส่วนแล้ว ยังต้องดูสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยด้วย   หากมีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแล   การส่งต่อและการให้คำแนะนำ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพบริการเช่นกัน       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55668
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)