ความเหมือนที่แตกต่าง

ตาเหมือนกัน มองต่างกัน

หูเหมือนกัน ฟังต่างกัน

ปากเหมือนกัน วิธีพูดต่างกัน

 

นิ้วมือเหมือนกัน สั้นยาวไม่เท่ากัน

หัวใจเหมือนกัน ความรู้สึกต่างกัน

สมองเหมือนกัน สติปัญญาต่างกัน

ในเรื่องเดียวกัน  ความคิดต่างกัน

คนเหมือนกัน ถึงได้ต่างกัน

ทั้งหมดคือความเหมือนที่แตกต่าง...

ขอบคุณคะ

มณีเทวา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนหนุ่ม-สาว กับเครือยข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

คือความงามในความหลากหลาย

คือความใช่ในสิ่งที่แตกต่าง

คือความคิดสิ่งเดียวกัน คนละอย่าง

คือการสร้างให้เกิดปัญญาทางความคิด.....

ด้วยคารวะ แด่มณีเทวา