• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม & บันทึกความดี

  การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียนห้อง 5/3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  

การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียนห้อง 5/3  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)

 

จากกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกความดี ที่ตนเองได้กระทำในแต่ละวันเพื่อนักเรียนได้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  มองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ได้เริ่ม  โดยการให้นักเรียนอ่านคำแนะนำในสมุดบันทึกความดี   จนนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการและสิ่งที่ควรบันทึกลงในสมุด  และให้บันทึกทุกวัน  และครูก็จะตรวจทุกวันและเขียนให้กำลังใจนักเรียนที่บันทึกความดีได้ถูกต้องชัดเจนพร้อมทั้งอ่านและประกาศความดีนั้นให้เพื่อนๆได้รับฟังทำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตัวเอง  และอยากจะทำความดี  เพื่อได้บันทึกลงในสมุดบันทึกต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): จริยธรรมกับความดี 
  หมายเลขบันทึก: 55646
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)