เมื่อเข้าสู่เดือนเชาววาล มุสลิมทั่วโลกจะทำการถือศีลอดอีก 6 วัน เป็นการถือศีลอดที่เป็นสุนัต (แบบอย่างของท่านศาสดา)ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า"การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 1 เดือน จะได้รับความดีความโปรดปราณเท่ากับ 10 เดือน และการถือศีลอดในเดือนเชาวาลอีก 6 วันเท่ากับความดีในความโปรดปราณถึง 2 เดือน ใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบและถือศีลอดตามแบบฉันอีก 6 วันในเดือนเชาวาลเท่ากับผู้นั้นได้ถือศีลอดครบ 1 ปี ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกจึงทำการถือศีลอดกันในเดือนเชาวาล จะถือติดกัน หรือถือแยกกันก็ได้ นี่เป็นความโปรดปราณที่พระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮจะประทานให้บ่าวของพระองค์ และไม่มีใครละเลยความโปรดปราณนี้ แม้ข้าพเจ้าเองก็ตาม การถือศีลอดในอิสลามไม่มีชนชั้น ไม่ได้รับการยกเว้น หากสุขภาพสมบูรณ์ดี "และพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาของสูเจ้า หากพระองค์ทรงดูที่หัวใจ ที่มีความศรัทธา ยำเกรง และปฏิบัติตามคำสั่งใช้สั่งห้ามของพระองค์ต่างหาก การอดอาหารทำให้เราเห็น รู้และเข้าใจคนยากจน คนที่อดอยาก หิวโหย และเราพร้อมที่จะไปดูแลช่วยเหลือเขา สมัยเรียนมหาวิทยาลัยพี่ๆได้ให้บทกวีบทหนึ่ง กินใจจนเดี๋ยวนี้ว่า " จะสอยดาวสาวเดือนที่เกลื่อนฟ้า มาทำอาหารให้คนไร้สิ้น ฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้น นำมาสินเย็บเป็นเสื้อเผื่อคนจน แล้วเสกเอาดวงตะวันอันกว้างใหญ่ จัดสรรให้คนพำนักพักทุกหน เพียรรวบรวมมวลธาตุมาทั้งสากลแล้วคิดค้นปรุงเป็นยาฆ่าโรคภัย" ขอเราได้คิดถึงคนด้อยโอกาสบ้าง คนยากจน คนที่ได้รับความเดือนร้อน(น้ำท่วม)และปฏิบัติการหาทางช่วยเหลือพวกเขาอย่างน้อยๆเขาก็เป็นเพื่อนร่วมสังคมของเราที่เดือดร้อน ด้อยโอกาส และดิ้นรนต่อสู้ ขอเพียงความช่วยเหลือและการให้โอกาสแก่เขาเท่านั้น