มาช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสกันเถอะ

    เมื่อวานนี้ไปเยี่ยมชุมชนย่อยที่10 ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นชุมชนกองขยะ เขาเรียกกันว่าเนินเอฟเอ็ม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
     ได้เห็นเด็กๆที่ด้อยโอกาสในชุมชนที่พ่อแม่เขามีอาชีพเก็บขยะขาย เด็กๆถูกทอดทิ้ง หรือถูกเลี้ยงดูตามมีตามเกิด เด็กหลายคนมีนิสัยก้าวร้าว ซึมเศร้า
   
        

       แต่เด็กกลุ่มนี้โชคดีที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ผู้ใหญ่ในท้องถิ่นร่วมกันจัดให้แก่เขา  ภายใต้การสนับสนุนของ สสค.(สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน)
     ภาพที่เห็นเด็กๆได้เรียนการวาดภาพอย่างสนุกสนาน เขาต่างภูมิใจในผลงานของเขา อยากอวด อยากโชว์ เป็นความสุขในโลกของเขาที่ทำให้เราพลอยมีความสุขไปด้วย
   
      
      เด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆในบ้านเมืองเราที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ยังมีมากมายที่หลบตามซอกมุมต่างของสังคม ยิ่งเป็นสังคมเมืองหลวงหรือสังคมเมืองใหญ่ๆจะมีเป็นจำนวนมาก และจะขาดแคลนมากกว่าเด็กด้อยโอกาสในสังคมชนบทด้วยซ้ำ เพราะในชนบทยังสามารถเก็บผักเก็บหญ้ากินได้ และคนชนบทจะมีนิสัยเอื้ออาทรกัน
          
     จึงอยากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายมาช่วยกันแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ยังมีมากมายทั่วทุกจังหวัด ให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้น้อยลง
     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โอกาสคนเรา อาจจะไม่เท่ากัน