วิกฤตสีมัคคา


"ประเทศไทยปกครองเป็นปึกแผ่นมาช้านาน"

ธรรมชาติสร้างโลกนี้ให้มีสีหลายๆสี แต่ิละสีก็มีคุณค่าฉะเพาะและสามารถนำไปร่วมกับสีอื่นก็ได้ เพื่อให้เกิดสีใหม่ๆ สร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ สียังสร้างประโชยน์ให้แก่ผู้ที่คิดสร้างสรรสิ่งที่สวยงามสร้างรายได้สร้างผลงานใหม่ๆออกมา สีนี้ชังสร้างสิ่งน่ารัก สร้างสิ่งที่น่าถนุถนอม สิ่งที่ดูออ่นโยน ทุกอย่างเรารู้ได้ด้วยสี ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สีมีคุณค่าน่านำมาเพื่อสิ่งดีๆ ที่น่าจดจำ แต่ว่าสีนั้นไม่ได้เป็นตัวของปัญหาใดๆ เป็นสัญลักษณ์ที่น่าทึ่งที่ใครๆสามารถจักยิบฉวยนำมาสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ โดยการถื่อสีของตนเป็นใหญ่ ไม่สามารถนำมาร่วมกับสีอื่นเพื่อเกิดเป็นสีใหม่ที่ดีกว่า

คำสำคัญ (Tags): #สี อะไร ?
หมายเลขบันทึก: 555715เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2013 22:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ธันวาคม 2013 22:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)
ก่อนธรรมชาติจะสร้างโลกได้

มีทั้งหลักฐานที่เป็นทางการ อยู่ในห้องสมุดมากมายทั่วโลก หลักฐานนั้นมีมากว่า6500 แล้ว(ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด3500ปี)

หลักฐานนั้นยืนยันว่าใครสร้างธรรมชาติ การกล่าวว่าธรรมชาติสร้างโลกได้นั้น แสดงว่า ผู้สร้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติให้มีหน้าที่มาสร้าง และ ค้ำจุนโลก

โอ้ แล้วใยไม่กตัญญูให้สูงสุดถึงผู้สร้างธรรมชาติที่มีหลักฐาน บวกกับพยานล้นโลกนั้นกันเล่า ชาวไทย ใยปล่อนให้วาจา หรือจิตจริต ไปกล่าวปิดกั้น ปฎิเสธ เนรคุณต่อผู้มีพระคุณต้นทางนั้นเล่า ลูกหลานไทยจะมีจิตเนรคุณ จนก่ออันตรายต่อตนและสังคมกันเปล่าๆ นามนั้นทั่วโลกเขากตัญญูกัน ส่วนน้อยของโลก ใยเร่งรีบลบหลู่ ปิดกั้นเนรคุณเล่า สอนสั่งให่ลูกหลานไทย กตัญญูไปพลางๆเถิด อย่าปง่อยให่มายาคติใดใดไปฝึกฝนยิตใจให้เป็นผู้เนรคุณเลยนะ ไทยย่อมต้องช่วยไทย อย่าปล่อยให้ไทยเนรคุณไปไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มกตัญญูกันได้แล้ว

สีที่มีการยอมเป็นทาสเป็นนายต่อกัน

แล้วท่านเคยพิจารณาไหมว่า สีอะไรที่ก่อเกืดสภาวะการตกต่ำของพี่น้องมนุษย์ด้วยกันเอง ยอมตกในสภาวะเป็นทาส ในขณะที่ผู้ห่มสีนั้นก็ยอมที่จะมีสภาวะเป็น นาย พ่อแม่มาไหว้ที่เท้า ยังนั่งเฉยๆได้เลย มายาคตินั้นครอบงำจนก่ออันตรายแล้วนะ แก้ไขเถิด ทิศเบื้องหน้านะ กราบไหว้กันให้ทุกๆวันเถิด(พระพุทธเจ้าสอนสั่ง ต่อ สารีบุตร)

ดวงดาวทั้งหมดมันก็มีอยู่อย่างนั้นของมันโดยไม่ของมีใครมาสร้างมันมันสร้างมันเองดังที่วิทยาสาตร์บอกว่ามันเกิดจากบิกส์แบงจากระเบิดขึ้นมาของดวงดาวเหล่านั้น ดวงดาวเหล่านั้นเมือเย็นลงจึงไปเป็นที่อยุ่อาศัยของสัตว์ สัตว์ก็ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติของมันจนสินชีวิต ผู้ที่ลิขิตชีวิตของสัตว์เหล่านั้นคือตัวของเขาเอง ดังคำที่เขาเขียนให้คติคนในห้องน้ำแห่งหนึ่งว่า พ่อแม่ ให้ชีวิต ครู สอนชีวิต ตัวเิรา ลิขิตชีวิต จึงเห็นได้ว่า ตัวเขาเองเท่านั้นที่จักเป็นผู้กำหนดทิศทางของชีวิต

จงกตัญญูอย่าเนรคุณเจ้าของสูตรบิกแบง

อย่าฝคกให้จิตเรา หรือผู้ใด ฝึกในการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณแม้เพียงอย่างหนึ่งได้ มันจะก่อคว่มเสียหายให้ทุกขันธฺได้ กตัญญูให้ตลอดทางที่เรามาเราเสพ กตัญญูไปพลางๆ ไม่ยกสะพานออก พระพุทธเจ้าก็เสพสรรพสิ่งที่มีเอกสารสิทธิ์นั้นเช่นกัน อย่าปิดกั้นแค่การเกิดบิ๊กแบง จงเปิดกว้าง อย่าห้ามกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อย่าเหมาเข่งว่า มีการเกิดเอง แล้วเราเสพฟรี อีกทั้งมีหลุดพ้นไปได้.

ปรัชญาของมหาบุรุษ ที่เราท่านติดตาม หากมีเหตุและผลตามที่ท่านแสดงธรรมแล้วไซร้ ย่อมไม่มีสิ่งใด เกิดมาเอง หรือว่า มีอยู่อย่างนั้นเลย แม้แต่ดวงดาวก็อย่าไปคาดเดาว่า มีอยู่อย่างนั้นเด็ดขาด จะเป็นการปัดปรัชญาที่มีผล จากเหตุทิ้งโดยไม่จำเป็น สมควรพิจารณาถึงเหตุ และ ปัจจัยในการสร้าง กตัญญูทั้งต่อผู้ที่สร้างต้นทาง กำหนดทฤษฏีบิกแบง สูตรบิกแบง และ รวมถึงการสร้าง อิถะปัจยตา สร้างมหาบุรุษให้มาพบพานกันพอดี การกำหนดนั้น สมควรเปิดกว้างไม่ปิดกั้นการคิด การค้นหา มนุษยชาติจะมีเหตุ มีผล เข้าใจในปัจจัยทุกประการ อย่าคาดเดา สมควรไปพิจารณาที่หลักฐานว่า ใครเป็นเจ้าของการสร้างและ จรรโลง หมู่ดาว. อย่า ลดเกียรติ ของศาสนทูตที่เราติดตามเลย

เรื่องกรรม ชาติก่อน มาชดใช้ชาตินี้


----- มีหมอดูเรียกหยุด. เพื่อทำนายทายทัก ต่อดวงชะตาราศี. เราถามหมอดูว่า ท่านเชื่อเรื่องกรรมจากชาติที่แล้ว แล้วมาชดใช้ในชาตินี้หรือไม่. หากจะพยากรณ์ในดวงชะตาเรา. หมอดูบอกว่า เชื่อซิ. เรื่องกรรมชาติที่แล้วนั้นมีจริงนะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่. ดวงท่านก็ขึ้นกับกรรมที่ต้องชดใช้ ที่มาจากชาติที่แล้วด้วย. เราจึงกล่าวกับหมอดูว่า ท่านได้ติดเงินเราเมื่อชาติที่แล้ว500บาท. หากท่านชำระเราก่อน เราจะให้ท่านพยากรณ์เรา. หมอดูกลับบอกว่า ถ้าแบบนี้ก็เชิญเดินเลยไปเถิด. เราไม่เคยติดเงินท่าน

เมื่อมีผู้พยากรณ์ เรื่องภพชาติ เพื่อยุติความรับผิดชอบต่อการกระทำให้เราท่านฟัง. เราท่านเชื่อในพยากรณ์นั้น โดยเฉพาะการพยากรณ์ที่มาจากวรรณกรรมที่นักบวชพกพามา. . แต่เมื่อมีผู้กล่าวว่า เมื่อชาติที่แล้ว เราท่านเป็นหนี้เขาอยู่ 500 บาท ให้ชดใช้เขา เพราะ เราท่านเจอะเจอเขาแล้ว. กลับสงสัย หรือปฏิเสธเรื่องราวในภพชาติที่ผ่านมา. ใยเราไร้มาตรฐานเช่นนั้นได้.
------- ก็เพราะ มนุษย์ไปหลงแสวงหาทางไม่รับผิดชอบต่อการกระทำตามประวัติศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเอง. หากเราอยู่กับปัจจุบันกันได้จริงดั่งองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเตือน. อย่าหลงผิดในเรื่องภพชาติ ให้เกิดการหลอกในทาน ในการพนันบุญกันอีก นั่นแหละ อยู่กับปัจจุบัน จงอยู่กับปัจจุบัน ที่มีพ่อแม่ แผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า ที่ต้องกตัญญูเถิด. เพราะการเชื่อเรื่องภพภูมิหลังนั้น อันตรายอยู่นะ. เพราะเราจะโทษชาติที่แล้วของตน และ ของผู้อื่น.ไม่รับผิดชอบได้ในบางเรื่องที่ตนกระทำในปัจจุบัน.

แล้วขอแก้ไขว่า ไม่มีสิ่งไหนที่สร้างตัวมันเองได้ อย่าสอนให้ลูกหลานขาดเหตุ และ ผล

กิมพิลสูตรกับการอุเบกขา

กิมพิลสูตร มีเจตนารมณ์ที่แนะนำให้มนุษยชาติ นำสัทธรรมขึ้นมาบนโต๊ะ(โลกุตระ) หมั่นปริยัติต่อกัน เพื่อดำรงพระธรรม ไว้มิให้ดับสูญไป

หากการอุเบกขาจะปรากฎขึ้นในระหว่างปริยัติธรรมนั้น มิใช่เรื่องแปลก เพราะมีผู้ได้อำนาจนำมาสู่หัวใจมนุษย์ได้ ตามหลักฐาน ก่อการณ์นั้นขึ้นมาอย่างสุจริต อยู่แล้ว

แต่หากมนุษย์มีศีล สมาธิ ความจริง มีสติ เราจะไม่ค่อยพลาดนำของต่ำ มาแลกกับของสูง ที่เกิดขึ้นก่อน(สัญญาก่อนหน้า) แน่นอน การแลกเปลี่ยนเช่นนั้น ทิศทางแห่งกุศลก็ต่างกันมาก

แล้วอย่าลืมเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งพิสูจน์แล้วว่า การนิ่งเฉย อาจจะเป็นอาการลมชักหลบใน ไม่จำเป็นต้องแสดงอาการแข็งเกร็งออกมาภายนอกเหมือนกับอาการชักแบบอื่นด้วยซ้ำ แต่ผลในทางตรงนั้นเหมือนกัน คือ สมองจะขาดออกซิเจนชั่วขณะ ความรู้เดิมอาจหายไป ความรู้ใหม่ๆขณะเกิดอาการ ก็จะพลาดโอกาสรู้ไป.

แต่ส่วนใหญ่ ก็ อุเบกขาไม่จริง มุสาต่อตนเองเท่านั้น แท้จริงที่ตนมองไม่ออก(พลาดโอกาสเรียนรู้) มันคือวลี หรือกลุ่มคำที่มนุษย์สร้างเป็นวรรณกรรมสั้นๆ ที่ไว้ใช้ประณีประนอม ต่ออินทรีย์5 อิถิบาท4 หรือ ไม่ก็นำมาเป็นเครื่องมือลงโทษผู้นำสารที่ตนเองไม่สามารถเพิ่มญาณวิสัยได้ทัน ความกลัวเสียหน้า เกิดขึ้นในหัวใจ หากไม่หวาดกลัวแล้วไซร้ ไม่จำเป็นต้อง สร้างอาการ อุเบกขา หรือจะเรียกทางการแพทย์ว่า ลมชักหลบในกับทุกๆเรื่องเลย

นมัสการหลวงพ่อ

หายไปนานเลยครับ

คิดถึงๆๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี