ดิฉันลุ้นอยู่ทุกขณะจิตให้งานแต่ละชิ้นของดิฉันทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด ไม่เลยค่ะ งานของดิฉัน 50:50 ที่จะทันเวลา รายการที่เตรียมการนานโขก็พลาดได้เนื่องจากมีปัจจัยอื่นมาทำให้สะดุด ดังเช่นงานส่งชื่อผู้เข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งนี้  ตั้งแต่หลักการคนเข้าการเดินทางบริหารอย่างไรให้ประหยัดสุด ในที่สุดหลักการก็ผ่านการเห็นชอบคือ ให้มีผู้ไปร่วมผสมผสานกันระหว่างกรรมการการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย  บวกกับ Human Resoure Developement  ของคณะหน่วยงาน จำนวนหนึ่งที่ต่างเป็นทั้งคุณกิจ คุณเอื้อ หากสามารถเป็น ได้ทั้งสองแบบในคนเดียวกันก็จะดี เพราะเราต้องเดินทางไกล เรียกว่าจะต้องได้มาคุ้มทั้งสองมุม มุมการจัดการความรู้ และมุมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากมีโควต้าแบบเท่ากันทุกคณะได้หมดนี่จะลำบากใจน้อย งานนี้มีโควต้าสถาบันละ 10 ที่นั่ง ครั้งนี้ม.อ.จัดสรรให้กรรมการส่วนหนึ่ง เน้นว่ามีผสมผสานระหว่างคุณกิจที่ไปแลกเปลี่ยน คุณเอื้อ KM และคุณอำนวยเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับคุณอำนวยโซนภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ อึมม์....ยากจัง
               แล้วดิฉันก็ได้มาโดยลำดับความดังนี้  เป็นคณะกรรมการ KM ของมหาวิทยาลัย และ HRD (Human Resoure Developement) ของเขตการศึกษาและคณะใหญ่ในมหาวิทยาลัย  รวมจำนวน 10 คนพอดี  งานนี้ได้เรียนรู้ว่า ยิ่งองค์กรใหญ่เท่าไรการประสานงานอย่างเป็นทางการจะได้ข้อมูลช้ามาก ๆๆๆๆๆ สู้อาศัยเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการผสมผสานไปด้วยกันได้งานเร็ว  ง่ายกว่าประมาณเท่าตัว