การบันทึกกิจกรรมของนิสิตหอพัก

  ติดต่อ

  กิจกรรมนิสิตหอพัก  

หอพักนิสิตหญิง 1-8 เปิดให้บริการห้องพักสำหรับนิสิตหญิงพักอาศัย และในภาคเรียนที่ 2 /2549 นี้ จำนวนหอพักที่เปิดให้บริการเหลือ 6 หอ คือ หอพักนิสิตหญิง 3-8 รวมทั้งสิ้น 489 ห้อง พักได้ 978 คน ซึ่งหอพักก็ได้จัดบริการและสวัสดิการสำหรับบริการนิสิตไว้อย่างครบครัน www.sad.nu.ac.th/services/dorm.htm  และสิ่งหนึ่งที่นิสิตหอพักทุกคนจะได้เรียนรู้คือการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่หอพักได้จัดสำหรับนิสิต ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพัก กิจกรรมทำบุญและประกวดห้องพัก กิจกรรมกีฬาชาวหอพัก กิจกรรมให้คำปรึกษานิสิตหอพัก และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ด้านหอพัก รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของชมรมชาวหอพัก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตเข้าร่วมนี้ จะถูกบันทึกไว้ในระเบียนประวัติและระบบ Student Activity ซึ่งในอนาคตอาจจะนำมาจัดทำเป็นทรานสคริปกิจกรรมก็เป็นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยรับจองชุดครุยวิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 55539, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:09:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมนิสิตหอพัก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)