โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการพัฒนาบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ความจำเป็นในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เกิดทัศนคติต่องานและมีความผูกพันธฺกับ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการที่ตนทำงานอยู่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทำงานซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายของ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ของตนได้ในที่สุด

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Capacity Development )  

ความสำคัญ 

                การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการพัฒนาบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ความจำเป็นในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เกิดทัศนคติต่องานและมีความผูกพันธฺกับ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการที่ตนทำงานอยู่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทำงานซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายของ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ของตนได้ในที่สุด

  วัตถุประสงค์  

1.        เพื่อสร้างคุณค่าและความเข้าใจกับบุคลากรในการทำงานที่ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

2.        เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ในการทำงานเป็นทีม ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จของหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ

3.        เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจตลอดจนความมั่นคงในการทำงาน

  ขอบเขต/เนื้อหา  

1.        ชีวิตและความหวัง

2.        ความคาดหวังต่อองค์กร

3.        ปัจจัยต่อการพัฒนาองค์กร

4.        ทัศนคติต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

5.        ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

6.        เป้าหมายการทำงานสู่การทำงานเป็นทีม

  รูปแบบการจัดการฝึกอบรม  

                เป็นการสร้างกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ ตลอดหลัดสูตรการอบรม ที่มีให้เลือก ตามความเหมาะสม 1  วัน    และ 2 คืน 3 วัน หรือ  2 วัน 1 คืน ตามแต่ จะสะดวก

  ค่าใช้จ่าย                  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ขั้นต่ำ อยู่ที่ 12,000 บาท และขึ้นอยู่กับรายละเอียดและระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ในแต่ละหลักสูตร และที่สำคัญ รายได้จากการฝึกอบรมจะนำไปจัดกิจกรรมทางสังคม ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#เพลง#หลักสูตร#ฝึกอบรม#สร้างสรรค์#พัฒนาบุคลากร#แบบทดสอบ#งานเพื่อสังคม#สัมพันธ์#บุคลิกภาพ

หมายเลขบันทึก: 55490, เขียน: 24 Oct 2006 @ 11:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณอิสรชน

เมื่อวานได้ฟังเรื่อง PRA เลย search ดูเจอเรื่องที่คุณอิสรชนเขียนไว้ค่ะ เห็นว่าเป็นประโยชน์ เลยขออนุญาต link ไปที่ blog นะคะ ลองคลิกดู

                           -น้อง-