การออกกำลังหลายรูปแบบผสมผสานกันมักจะให้ผลดีมากกว่าการออกกำลังรูปแบบเดียว เช่น คนที่วิ่งบ้าง ยกน้ำหนักบ้างมีแนวโน้มว่า จะได้รับผลดีมากกว่าวิ่งอย่างเดียว ฯลฯ

การออกกำลังต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อมีกำลัง กระดูกแข็งแรงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้ม และกระดูกหักในคนสูงอายุด้วย

อาจารย์ ดร. ไซอิจิ มาเอดะ แห่งมหาวิทยาลัย ซึคึบะ ทำการทบทวนการศึกษาวิจัยย้อนหลังพบว่า การออกกำลังต้านแรงอย่างเหมาะสมมีความปลอดภัย

ท่านศึกษาโดยการให้คนสูงอายุ ( 60 ปีเศษ) ออกกำลังต้านแรง โดยการบริหารกล้ามเนื้อขานาน 12 สัปดาห์

ผลการศึกษาพบว่า การออกกำลังต้านแรงมีผลทำให้สารไนทริค ออกไซด์ (nitric oxide) ในเลือดมีระดับสูงขึ้น

สารไนทริค ออกไซด์มีส่วนช่วยขยายเส้นเลือด ลดความเสี่ยงจากโรคความดันเลือดสูง และเส้นเลือดอุดตัน

การออกกำลังมีส่วนคล้ายอาหารอย่างหนึ่งคือ การออกกำลังไม่ได้มีรูปแบบเดียว... ถ้าบริหารหลายวิธีให้หลากหลายมีแนวโน้มจะได้ผลดีมากกว่าบริหารวิธีเดียว...

ข้อควรระวัง:                                                     

 • ก่อนออกกำลังต้านแรงควรตรวจหาความเสี่ยงตามอายุ เช่น ความดันเลือดสูง ฯลฯ เสียก่อน ท่านที่มีความดันเลือดสูงควรควบคุมให้ความดันลดลง และปรึกษาบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่านก่อนออกกำลังต้านแรง
 • ควรออกกำลังพื้นฐาน(แอโรบิค) เช่น เดินเร็ว ฯลฯ ก่อนสัก 2-3 เดือน เมื่อแข็งแรงดีแล้ว... ค่อยเริ่มออกกำลังต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ
 • เวลาออกกำลังต้านแรงไม่ควรกลั้นหายใจ ควรหายใจเข้าออกช้าๆ การกลั้นหายใจขณะออกแรงมีส่วนทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นได้

ขอแนะนำ...                                                     

 • รวมเรื่องสุขภาพ > "ออกกำลัง"
 • [ Click - Click ]

    แหล่งที่มา:                                      

 • ขอขอบคุณ > Strength training won’t harm older arteries.  http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=&storyid=2006-10-20T162421Z_01_ARM059038_RTRUKOC_0_US-OLDER-ARTERIES.xml&src=nl_ushealth1400 > October 20, 2006. // source: British journal of sports medicine, October 2006.
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก "บ้านสุขภาพ" มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
 • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT
 •  นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๔ ตุลาคม ๔๙.