อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  

เพียงเงินสะบัดให้                 ชนะใจประชาชน
แจกจ่ายประโยชน์ผล                ตะละคนพินอบมา
ตำแหน่งและแบ่งหุ้น            เฉพาะคุณเสน่หา
เบิกทางสะดวกมา                    จะเสนอสนองคุณ

มอมเมาเสมอหน้า                 กริยาสินักบุญ
กอบโกยอนันต์หุ้น                  ตะกละกลามมิเหมือนคน
เปิดเผยประณามทั่ว             คณะชั่วละโมบชน
ซึมทราบ ณ แห่งหน               สติคิดคะนึงความ
ล้มล้างเผด็จกิน                   จรถิ่นประเทศคาม
ปิดกั้นสกัดห้าม                      จะมิหวนไผทไทย
ย้อนยุคสิยุคย้อน                ก็สะท้อนสะเทือนไกล
ที่ก้าวก็ถอยไป                       ปฏิรูปก็หวนมา