BAR คุณอำนวย KM_KKU

พิชชา
วิทยากรตัวคูณ KM_KKU

วันนี้ชาวมอดินแดงมาร่วมสร้าง "คุณอำนวย"

ซึ่งมีความคาดหวังว่า...

ความรู้

 1. ทฤษฎี+เทคนิค KM (๓)
 2. ความรู้ + บทบาทวิทยากรตัวคูณ KM (๓)
 3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน (๒)
 4. Blog (๒)
 5. การจัดระบบงานองค์กรหน่วยสนับสนุน
 6. การเอื้ออำนวยให้เกิด KM ที่หลากหลาย
 7. KM เพื่อพัฒนาองค์กร
 8. ความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถวัดผลได้ในระดับองค์กร
 9. การพัฒนาบุคคล องค์กร หน่วยงาน คณะ (๒)
 10. KM ฐานะคุณอำนวย

 

ทักษะ

 1. Blog (๔)
 2. การฝึกปฏิบัติ /ลปรร (๓)
 3. ดำเนิน KM ทุกเรื่องอย่างมีระสิทธิภาพและยั่งยืน(๒)
 4. ทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้ประสาน (๒)
 5. ปรับใช้ในหน่วยงาน
 6. เกิดการพัฒนาที่ดี
 7. ความชำนาญ + วิธีการนำ KM ไปใช้
 8. ทักษะการนำ KM ไปถ่ายทอดต่อ
 9. ทราบกระบวนการคิดไปสู่การจัดการความรู้
 10. วิธีดำเนินการ ครบกระบวนการ

 

ทัศนคติ

 1. บุคลากรตระหนักความสำคัญ&ถ่ายทอดได้ (โดยเฉพาะผู้บริหาร) (๓)
 2. มีความรู้เพิ่มเติมการเป็นวิทยากร KM (๒)
 3. ปลุกจิตสำนึกด้าน KM (๒)
 4. ทำตามแผนให้ดีที่สุด (๒)
 5. ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
 6. การสร้างเครือข่าย
 7. เข้าใจแลดำเนินงานอย่างมีความสุข
 8. ค่านิยมที่ดีต่อการทำ KM ในหน่วยงาน
 9. KM น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ดี
 10. อยากเห็นหน่วยงานพัฒนาไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 11. ความตั้งใจจะเป็น คุณอำนวย” ที่ดี

                                   - น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#km#kku#km_tot

หมายเลขบันทึก: 55475, เขียน: 24 Oct 2006 @ 10:03 (), แก้ไข: 01 Feb 2015 @ 12:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)