เรื่องเล่าความสำเร็จที่ 8 "การรับน้อง" ของผู้นำนิสิตทั่วประเทศ

  ติดต่อ

  เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 8 เป็นดังนี้  

         เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัด KM Workshop ขึ้นในหัวข้อ "การรับน้อง" โดยสภานิสิตได้เชิญผู้นำนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการรับน้องร่วมกัน

         และนี่เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าความสำเร็จ "การรับน้อง" ของกลุ่ม 2 ในห้องสัมมนา 2 ซึ่งจริง ๆ แล้วมีทั้งหมด 8 กลุ่ม จาก 2 ห้อง รายละเอียดของ 8 เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 8 เป็นดังนี้

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal" align="center">  —–> เจ้าของเรื่องเล่าที่ 8</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่   2 (ED 2)  เรื่องเล่าที่  8</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         ผู้เล่า  วุฒิ (วุฒิชัย ศรีสุพรรณ)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         จากสถาบัน / หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยศรีประทุม</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         ชื่อเรื่องเล่า ความสำเร็จในการรับน้อง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">          สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง มีการเรียกประชุมสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะเพื่อชี้แจงนโยบายในการรับน้อง ให้คณะเสนอกิจกรรมรับน้องและสโมสรนักศึกษาจะดูแลควบคุมอีกที เป็นการควบคุมความรุนแรง น้องสามารถรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ หน้าที่ของนักศึกษา น้อง ๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น ไม่มีความรุนแรงแต่จะมีความสามัคคีกันมากขึ้น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         1.      มีวินัย มีสัมมาคารวะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         2.      ความสามัคคีในหมู่คณะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal" align="center">(เมนูหลัก)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         วิบูลย์ วัฒนาธร</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 55470, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:35:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#km-workshop#สภานิสิต#ผู้นำนิสิตนักศึกษา#การรับน้อง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)