เรื่องเล่าความสำเร็จที่ 4 "การรับน้อง" ของผู้นำนิสิตทั่วประเทศ

เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 4 เป็นดังนี้

         เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัด KM Workshop ขึ้นในหัวข้อ "การรับน้อง" โดยสภานิสิตได้เชิญผู้นำนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการรับน้องร่วมกัน

         และนี่เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าความสำเร็จ "การรับน้อง" ของกลุ่ม 2 ในห้องสัมมนา 2 ซึ่งจริง ๆ แล้วมีทั้งหมด 8 กลุ่ม จาก 2 ห้อง รายละเอียดของ 8 เรื่องเล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 4 เป็นดังนี้

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal" align="center"> —–> เจ้าของเรื่องเล่าที่ 4</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่   2 (ED 2)  เรื่องเล่าที่  4</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         ผู้เล่า แก้ว (ศศิกานต์  วิบูลย์ญาณ)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         จากสถาบัน / หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         ชื่อเรื่องเล่า อีกด้านของคนที่ถูกรับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">          จากการร่วมกิจกรรมรับน้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้รู้จักกันข้ามคณะ การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องของคณะ เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนด้วยกัน การมีพี่วินัย ทำให้เกิดการเคารพระหว่างพี่น้อง มีกิจกรรมพูดคุยระหว่างพี่น้อง ทำให้มีการร่วมใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         1. รู้สึกดีดีกับกิจกรรมที่จัดขึ้น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">         2. ความรัก และการร่วมใจ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p align="center">(เมนูหลัก) </p>          วิบูลย์ วัฒนาธร <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#km-workshop#สภานิสิต#ผู้นำนิสิตนักศึกษา#การรับน้อง

หมายเลขบันทึก: 55466, เขียน: 24 Oct 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)