กิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 4

สุรินธร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 24  พฤศจิกายน  2556  ณ  กศน.ตำบลหลักสอง กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 4  รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

  • ทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้ว
  • อธิบาย เรื่อง พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
  • เรื่อง การสร้างองค์ความรู้และการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
  • มอบหมายใบงาน ทำในห้องเรียน
  • มอบหมายชิ้นงาน การสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนำมาเสนอในครั้งหน้า เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้ในเรื่องการสร้างแผนผังความคิดทางอาชีพ

                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรินธรความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ท่าน ผอ.